Person / Aktør:
Emilie Mehl
Emilie Mehl
Parti: SP

Innlegg:
«Palais de l’Europe». ⁣ ⁣ Jeg mener all politikk må følge nedenfra og opp-prinsippet, og at beslutninger må tas så nært dem de gjelder som mulig. Når makt sentraliseres,⁣ enten det er på norsk eller europeisk nivå, blir vedtak fort på kollisjonskurs med den praktiske virkeligheten til folk.⁣ ⁣ Internasjonalt samarbeid og dialog mellom suverene land er likevel viktig for stabilitet og utvikling i verden. Jeg er veldig glad for at jeg får representere Norge og Senterpartiet i Europarådets Parlamentarikerforsamling (PACE), som skal fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsutvikling.⁣ ⁣ Europarådet kan ikke vedta bindende lover, men er bla. grunnen til at vi har den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som gir oss alle helt grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, rett til privatliv, forbud mot tortur og dødsstraff m.v. Det spenner vidt - eks på saker i PACE denne uken: mediefrihet som en forutsetning for demokratiske valg, diskriminering i arbeidslivet, situasjonen for opposisjonspolitikere i Tyrkia, og fradømmelse av statsborgerskap som middel mot terrorisme.⁣ ⁣ Når politikere fra 47 land samles kan det bli høy temperatur og sterke kontraster. Å forstå mer av kulturforskjellene og spenningene i Europa er kanskje noe av det som har gitt meg mest personlig siden jeg kom hit for et drøyt år siden. Perspektiver og bekjentskaper jeg har lært mye av. ⁣ ⁣ Bonne soirée :)

Postet:
2019-01-23 19:39:41