Person / Aktør:
Emilie Mehl
Emilie Mehl
Parti: SP

Innlegg:
Justiskomiteen behandler ny lov om arv og dødsboskifte, et tema de fleste kommer borti i løpet av livet og som dessverre også kan være opphav til store konflikter. I dag hadde vi høring, og fikk innspill om blant annet størrelsen på ektefellers arv, dødsbo i landbruket, regler om innsyn om avdødes bankkonto og sladding av testamenter - rimelig variert. Jeg er saksordfører, som betyr at jeg har det praktiske ansvaret for å følge opp saken, foreslå fremdrift og informasjonsinnhenting, og legge frem saken for Stortinget når den er ferdigbehandlet. Medlemmene i komiteen rullerer på dette fra sak til sak. Vi er ferdig en gang i mars, nå gyver vi løs på Prop. 107 L med iver og kjærlighet i blikket 🦄

Postet:
2019-01-15 15:27:21