Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Les hele #sykehustalen her: https://t.co/PZjitGTMky

Emneknagger:

Postet:
2019-01-15 13:02:46

Delt innhold:
Sykehustalen 2019
Sjekkes mot fremføring