Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Tidligere har det ikke vært konkrete mål for ventetider for psykisk helse og rus. Det kommer nå i 2019. - @BentHHoyre #sykehustalen

Emneknagger:

Postet:
2019-01-15 12:00:35