Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
En fersk SSB-rapport viser at gratis kjernetid i barnehagen gjør at barna presterer bedre på skolen. Særlig positive resultater for gutter og barn fra familier der mor ikke er i lønnet arbeid eller familier med lav inntekt 💚 https://t.co/txBGiby7Ga

Postet:
2018-10-26 14:51:58

Delt innhold:
Med gratis kjernetid i barnehagene gjør barna det bedre på skolen - Venstre
En fersk rapport fra SSB viser at gratis kjernetid i barnehagen gjør at barna presterer bedre på skolen. Det er særlig positive resultater for gutter…