Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Minoritetsspråklige barn gjør det bedre på skolen etter gratis kjernetid i barnehagen! Nå utvider vi ordningen og enda flere barn fra familier med lav inntekt får mulighet til å gå i barnehage. Bra for integrering og levekår: https://t.co/Zb7JEbA6Rx

Postet:
2018-10-26 08:22:32

Delt innhold:
SSB: Barn gjør det bedre på skolen etter gratis kjernetid i barnehagen
Minoritetsspråklige barn som har hatt gratis kjernetid i barnehage, gjør det bedre på nasjonale prøver på 5. trinn enn de barna som ikke har hatt tilbudet.