Beta
Søket ga 162 treff
Per-Willy Amundsen
2019-07-23 20:01:32

Takk til dere alle for overveldende støtte mot Facebooks sensur av mine ytringer, særlig Resett og Document.no. Jeg vil også takke flere fra de etablerte mediene som står opp for ytringsfriheten på prinsipielt grunnlag. Som generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen og sjefsredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum. De store teknologigigantene, som Facebook og Google, kontrollerer vår tilgang til informasjon i global skala. De har mer makt enn mange nasjonalstater, og de facto monopol gjennom sine plattformer. Når de sletter lovlige politiske ytringer undergraver de selve demokratiet. Med stor makt følger stort ansvar. Samfunnsansvar. Ikke alle teknologigiganter synes å forstå det....

Per-Willy Amundsen
2019-07-20 08:00:01

Menneskehetens største bragd. I dag er det 50 år siden NASA med Apollo 11 gjorde den første månelandingen. Det var kun mulig gjennom enorm innsats: menneskelig, økonomisk og teknologisk. Betydning for verden nådde langt utover romprogrammet. Derfor er det fantastisk at USA skal tilbake til Månen innen 2024, og deretter videre til Mars.

Per-Willy Amundsen
2019-07-16 12:59:30

Sensurert av Facebook. Fredag ble jeg oppringt av Facebook og advart: dersom jeg ikke slettet min status om Tommy Robinson, ville de sensurere den. Tilsvarende tok de også kontakt med statsministerens kontor(!) og FrPs administrasjon. Min beskjed var tydelig: jeg nekter å slette statusen under henvisning til ytringsfriheten. Det tok fire dager, men jeg konstaterer at Facebook nå har slettet den. Prinsipielt er dette dypt problematisk, om enn bare et lite eksempel på hvordan ytringsfriheten trues. Facebook er på mange måter en monopolist. Dersom de ikke selv klarer å forholde seg til ytringsfriheten, bør Stortinget vurdere om det kan være...

Per-Willy Amundsen
2019-07-11 17:24:29

Facebook sensurerer støtte til Tommy Robinson. Vil de sensurere en stortingsrepresentant? Tommy bør få asyl i Norge fordi Storbritannia har sviktet ytringsfriheten, han er politisk forfulgt. Facebooks sensur, som mange på høyresiden har blitt utsatt for, er forkastelig. Facebook bør lovreguleres for å sikre vår ytringsfrihet! Dette er garantert en status Facebook vil stoppe, så lik og del!

Per-Willy Amundsen
2019-07-04 15:11:06

Happy Independence Day! 🇺🇸 USA er frihetens fyrtårn. Når historien har krevd det har USA stått opp for å bekjempe mørke truende krefter, som nazismen, marxismen og islamismen. USA har garantert for Norges og Europas sikkerhet siden 1949, reddet oss fra to verdenskriger og gjenreist Europa fra ruinene. Vi er takknemlige. Vi må aldri glemme.

Per-Willy Amundsen
2019-07-02 12:04:03

Fred gjennom styrke. Vår beste garanti for fred og frihet er et sterkt og troverdig forsvar sammen med NATO og vår nærmeste allierte USA. Vi må stå samlet mot de som vil undergrave våre vestlige verdier, de som sprer terror og undertrykkelse. Vi må aldri bli naive. 🇳🇴🇺🇸

Per-Willy Amundsen
2019-06-28 21:25:58

De som vil likebehandle islam og kristendommen fornekter tusen år med historie og dyrkjøpt lærdom. Det er en farlig og destruktiv vei som vil undergrave vår kultur og våre verdier.

Per-Willy Amundsen
2019-06-15 13:19:24

En herlig solskinnsdag på Engenes! ☀️ Regjeringen leverer 100 millioner kroner til Engenes fiskerihavn i Ibestad kommune. Eksisterende molo skal flyttes, ny molo skal oppføres og havnebassenget skal utdypes. Det vil gi arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger til hele regionen. Ibestadsamfunnet fortjener dette. Lokale aktører både på fiskeri og havbruk satser offensivt.

Per-Willy Amundsen
2019-06-13 20:20:11

Merkelig feminisme under mørke skyer. Demonstrasjon utenfor Stortinget i dag. Det er ubegripelig hvordan røde feminister har gjort tvillingabort til en kampsak. Mens jenter med innvandrerbakgrunn lever under sosial og seksuell kontroll i Norge i 2019, er dette den store saken for venstresidens feminister. De spiller på frykt for kristenfundamentalisme, men tør ikke utfordre islam. Feigt! Ja. Lovendringen er en seier for KrF i regjering, men jeg har ingen problemer med å stemme for. Det er åpenbare etiske dilemmaer knyttet til å ta abort på ett tvillingfoster, mens det andre fosteret utvikler seg videre.

Per-Willy Amundsen
2019-06-06 23:39:58

D-Day. «Those who say that we're in a time where there are no heroes, they just don't know where to look. The sloping hills of Arlington National Cemetery, with its row upon row of simple white markers bearing Crosses or Stars of David, they add up to only a tiny fraction of the price that has been paid for our freedom.» Ronald Reagan

Per-Willy Amundsen
2019-06-04 13:33:34

Det er flaut å skammelig at min hjemkommune, Harstad, vil gi to muslimske kvinner 55 000 skattekroner til å selge hijab og andre klær "tilhørende islamsk kultur". Dette viser at byråkrater og politikere har forstått null og niks av integrering. Nok et pinlig eksempel på knefall for islam. Jeg er glad for at FrPs Kristian Eilertsen foreslår å stoppe saken i Harstad formannskap.

Per-Willy Amundsen
2019-05-31 11:40:44

Har VG blitt et kampanjeblad for den globalistiske Oslo-eliten? Angrep på distriktene generelt og Nord-Norge spesielt, EU svermeri og uredelige journalister, viser at VG ikke forstår Norge utenfor ring 3. Oslo er ingenting uten distriktene. Alle departementer, de fleste direktorater og hovedkontor for store bedrifter ligger i Oslo. De lever av å administrere resten av landet - der verdiene skapes. Vi er ikke alltid enig, men her leverer Skjalg Fjellheim en befriende god kommentar.

Per-Willy Amundsen
2019-05-28 11:27:58

Nå ryddes all tvil til side: teoretiske skrivebordøvelser fra byråkrater skal ikke hindre folk flest å bruke snøscooter til hytta, når kjørelengden er 2,5 km eller mer. En ny forskrift skal instruere NEI-byråkratene i kommuner og fylker om å bruke faktisk kjørelengde, ikke luftlinje.

Per-Willy Amundsen
2019-05-24 07:03:00

Vi kan ikke akseptere at terrorister og deres familier belønnes for volds- og drapshandlinger med norske skattepenger. Støtten til de palestinske selvstyremyndighetene bidrar til å undergrave staten Israel, det eneste demokratiet i midtøsten som garanterer sine borgere frihet og vestlige verdier.

Per-Willy Amundsen
2019-05-17 10:40:13

Gratulerer med dagen! 🇳🇴 I dag feirer vi Kongeriket Noregs Grunnlov som gir oss frihet, selvstendighet og demokrati. Dette er ingen selvfølge, men må kjempes for hver dag.

Per-Willy Amundsen
2019-05-08 07:30:00

Vår uavhengighet har ikke kommet uten kamp. Vi må aldri glemme de som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi er stolt av 8. mai. Våre veteraner representerer alt vi er på vårt beste.

Per-Willy Amundsen
2019-05-07 13:09:10

Stolt av min kone! 😉

Per-Willy Amundsen
2019-05-03 15:16:58

Jeg har arbeidet for å etablere en base for redningshelikoptre i Troms i mange år. Vil trenger en base mellom Bodø og Banak for å gi Nord-Norge samme sikkerhet som resten av landet. Vår samfunnsikkerhetsminister tar saken på alvor og viser virkelig handlekraft.

Per-Willy Amundsen
2019-04-30 18:47:43

Vipps måtte stoppe sin totalt uakseptable boikott av Resett. Hvis ikke ville det utløst krav om å regulere Vipps. Dette er nok et eksempel på politisk korrekte personer og organisasjoner som misbruker makt for å kvele viktig samfunnskritikk de finner «ubehagelig». Igjen ser vi hvordan ytringsfriheten utfordres fra mange kanter. Men denne gangen lyktes de ikke!

Per-Willy Amundsen
2019-04-23 14:13:28

Samtidig som Sri Lanka har blitt rammet av en grusom terroraksjon fra radikal islam, diskuterer norske politikere tiltak som i verste fall kan bety import av IS-terrorister til Norge. Det viser en bunnløs naivitet som er skremmende, og kan gå på bekostning av nasjonens sikkerhet.

Laster...
Laster...