Beta
Søket ga 149 treff
Per-Willy Amundsen
2019-05-24 07:03:00

Vi kan ikke akseptere at terrorister og deres familier belønnes for volds- og drapshandlinger med norske skattepenger. Støtten til de palestinske selvstyremyndighetene bidrar til å undergrave staten Israel, det eneste demokratiet i midtøsten som garanterer sine borgere frihet og vestlige verdier.

Per-Willy Amundsen
2019-05-17 10:40:13

Gratulerer med dagen! 🇳🇴 I dag feirer vi Kongeriket Noregs Grunnlov som gir oss frihet, selvstendighet og demokrati. Dette er ingen selvfølge, men må kjempes for hver dag.

Per-Willy Amundsen
2019-05-08 07:30:00

Vår uavhengighet har ikke kommet uten kamp. Vi må aldri glemme de som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi er stolt av 8. mai. Våre veteraner representerer alt vi er på vårt beste.

Per-Willy Amundsen
2019-05-07 13:09:10

Stolt av min kone! 😉

Per-Willy Amundsen
2019-05-03 15:16:58

Jeg har arbeidet for å etablere en base for redningshelikoptre i Troms i mange år. Vil trenger en base mellom Bodø og Banak for å gi Nord-Norge samme sikkerhet som resten av landet. Vår samfunnsikkerhetsminister tar saken på alvor og viser virkelig handlekraft.

Per-Willy Amundsen
2019-04-30 18:47:43

Vipps måtte stoppe sin totalt uakseptable boikott av Resett. Hvis ikke ville det utløst krav om å regulere Vipps. Dette er nok et eksempel på politisk korrekte personer og organisasjoner som misbruker makt for å kvele viktig samfunnskritikk de finner «ubehagelig». Igjen ser vi hvordan ytringsfriheten utfordres fra mange kanter. Men denne gangen lyktes de ikke!

Per-Willy Amundsen
2019-04-23 14:13:28

Samtidig som Sri Lanka har blitt rammet av en grusom terroraksjon fra radikal islam, diskuterer norske politikere tiltak som i verste fall kan bety import av IS-terrorister til Norge. Det viser en bunnløs naivitet som er skremmende, og kan gå på bekostning av nasjonens sikkerhet.

Per-Willy Amundsen
2019-04-20 09:59:40

Sabotasjen mot Resett fra statssekretær Sveinung Rotevatn (V) og andre politikere er grunnleggende antidemokratisk. Dette er politikere som ikke ønsker et reelt meningsmangfold. De kaster skattepenger etter medier som støtter innvandring og klimafanatisme, men vil sabotere alternative medier som skaper reell debatt. Ytringsfriheten er under press fra venstreautoritære krefter. Vi bør velge bort selskaper som lar seg styre av venstresiden. Jeg starter med å si opp min avtale med NorgesEnergi.

Per-Willy Amundsen
2019-04-17 18:11:11

IS-kvinnene vendte Norge ryggen da de valgte kalifatet og radikal islam. I samme øyeblikk burde de mistet sitt norske statsborgerskap. De har ingenting i Norge å gjøre, da må de heller ikke gis mulighet til å bruke barn som anker for å komme hit. De bør heller rettsforfølges i Syria.

Per-Willy Amundsen
2019-04-11 22:04:17

Det er klokt å lære av vår historie, også vår nære tid. Jeg oppfordrer dere alle til å lese: «Europas underlige død» av Douglas Murray. Det er garantert ubehagelig, men uansett nødvendig for å forstå vår samtid. Det handler om hva vi er og hva vi er i ferd å gjøre med vår egen sivilisasjon.

Per-Willy Amundsen
2019-04-11 11:43:39

Det er skremmende om Høyre, Venstre og KrF vil kutte statsstøtte til Human Rights Service (HRS) for å stilne innvandringskritikk. Jeg trodde ikke regjeringspartiene skulle drive med forhandlinger om statsbudsjettet i media. Men når de først har åpnet den døren: det er ikke et statsbudsjett som får min støtte.

Per-Willy Amundsen
2019-04-05 13:11:31

Klimahysteri i Arbeiderpartiet. Landsmøtet skal behandle et forslag om å gjøre Forsvaret klimanøytralt. Det er så man knapt kan tro det er sant. Vil Ap virkelig la symbolsk klimapolitikk gå foran nasjonens sikkerhet? FrP vil aldri akseptere at klimaaktivistene svekker forsvarsevnen.

Per-Willy Amundsen
2019-03-29 07:28:41

Norges innvandringspolitikk skal styres nasjonalt, uavhengig av FN og EU. Men et internt EU-dokument konkluderer angivelig med at FNs migrasjonspakt har juridiske virkninger som kan overstyre vår lovgivning. Hvis dette er riktig har Stortinget blitt feilinformert og FrPs forslag om å si nei til migrasjonspakten blitt nedstemt på sviktende grunnlag. Det er i så fall svært alvorlig og må få konsekvenser.

Per-Willy Amundsen
2019-03-26 13:41:22

Jeg er ikke villig til å betale med norske liv for å sikre EU tilgang til det norske transportmarkedet. Derfor mener jeg vi må sette inn langt strengere tiltak. Slik situasjonen er nå føler mange seg utrygge langs norske veier.

Per-Willy Amundsen
2019-03-23 13:16:42

For første gang i mitt liv er jeg enig med Brynjar Meling. Charlie Dan Linds bortgang er en tragedie. At den utenlandske sjåføren kun fikk 90 dagers fengsel er provoserende og skammelig. Det undergraver tilliten til domstolene. Tøffere tiltak for å stoppe dødsmaskinene på norske veier må på plass.

Per-Willy Amundsen
2019-03-22 14:06:09

Stans i oljeproduksjonen hjelper ikke klimaet, kun bunnlinjen til arabiske røverstater – finansiert med våre pensjoner. Hvis en finner det urimelig å få fravær for skoleskulk, bør en tenke gjennom rimeligheten av en nytteløs avvikling av velferdssamfunnet. Viljen til å ta konsekvenser av egne valg er essensen i det å bli voksen. Videre: kan vi forvente samme entusiasme fra media, lærere og politikere hvis tema for «streiken» var nei til bompenger eller masseinnvandring? «Streik» på en fredag er for øvrig meget praktisk. Slik sikres en oval helg. Ha en god en. 😉

Per-Willy Amundsen
2019-03-21 19:10:03

90 dagers fengsel er et hån mot offeret, familien og folk flest. Straffeutmåling i saker som handler om liv og helse er alt for lav. Vi har krav på trygg ferdsel langs norske vinterveier, uten å bli satt i livsfare fra utenlandske vogntog. Nå er grensen nådd!

Per-Willy Amundsen
2019-03-17 18:13:37

Jeg er svært enig med vår partileder: folk i FrP må oppføre seg skikkelig. Det må få konsekvenser når en ikke klarer å utvise normal folkeskikk og benytter stygge metoder. Jeg forventer derfor at personer som har forbrutt seg mot våre etiske regler ikke belønnes med posisjoner i regjeringsapparatet. Alle må behandles likt. Slik har det dessverre ikke alltid vært, uten at Siv har visst om det. Nå forventer jeg en opprydding. Derfor er jeg usikker på om dagens organisasjonsutvalg fungerer etter intensjonene. For ordens skyld: dette handler ikke om noen fra Nord-Norge.

Per-Willy Amundsen
2019-03-14 14:27:53

Overgrep mot barn er den mest avskyelige kriminaliteten som eksisterer. Det må bekjempes med alle lovlige midler. Norge har et enormt bistandsbudsjett, noen av disse midlene bør brukes til å bekjempe overgrep som foregår på bestilling fra pedofile monstre i Norge.

Per-Willy Amundsen
2019-03-08 15:32:21

Angrepet på ytringsfriheten fortsetter. En uhellig allianse av islamister og prinsippløse politikere uten forankring i historien, utfordrer selve kjerneverdien i den vestlige sivilisasjon. Det er skremmende og skuffende å se Storbritannia, en gang et fyrtårn for frihet, drive frem det som ligner en politisk forfølgelse av Tommy Robinson.

Laster...
Laster...