Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
M Tybring-Gjedde
2019-05-20 08:15:00

«Det koster store penger når ungdom slutter på videregående skole. Derfor bør de ikke få lov.» Det var et svakt resonnement. Spørsmålet er jo om tvang fungerer? Hva skal være straffen for 17-åringen som nekter? Gjør tvang opplæringen mer tilpasset? Skaper det mistillit? @vgnett https://t.co/U33ioluIdn

M Tybring-Gjedde
2019-05-20 07:57:22

@fredriksolvang @LeneBeateP Hvis dere skal ha det, er Morten Horn er godt navn for mot-siden. Aksel Braanen Sterri, Morten Horn, Amanda Schei og jeg var i debatt hos Civita om dette for kort tid siden, kort oppsummert i to artikler: https://t.co/WeivTd3z0A, https://t.co/pJEmV4WybH

Mathilde Tybring-Gjedde
2019-05-17 10:44:09

Gratulerer med 17. mai! Tenk hvor heldig vi er som bor i et fredelig, demokratisk og fritt land 🇳🇴💙❤️ (Og er helt fantastisk å kunne ta på seg den vakre Nordfjordbunaden).

M Tybring-Gjedde
2019-05-16 16:01:49

RT @faktisk_no: Byråd @IngaMarte (SV) vil ikke at barnehager i Oslo skal bli drevet av kommersielle aktører med sete i skatteparadis. I dag har ingen eiere av private barnehager i Oslo sete i skatteparadis. https://t.co/AoGIik3E1h

M Tybring-Gjedde
2019-05-16 07:49:00

RT @OsloHoyre: GJENNOMSLAG! 🙌 I dag fikk Høyre flertall i bystyret for å bygge Volvatsvingen og Ensjøsvingen. Det betyr flere avganger for T-banen over hele byen. Valget i september vil avgjøre hvilke områder i indre by som i fremtiden knyttes til T-banenettet. https://t.co/BDMhdKvS1C

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 20:13:04

RT @VidarHelgesen: Om en undersøkelse foretatt over ti år, hvorav åtte med @SVparti i regjering. https://t.co/BAYWMMbor1

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 20:08:16

Jeg fikk besøk av Daniel på Stortinget. Det var et sterkt møte. Dagens spesialundervisning fungerer ekskluderende, og det rammer guttene hardest. Ingen tvil om at kompetansen må flyttes nærmere elevene, og at vi må jobbe med holdninger til inkludering 💪🏼 https://t.co/HhbHXvmxXE

Mathilde Tybring-Gjedde
2019-05-14 19:59:59

Jeg var så heldig å ha besøk av Daniel 💪🏼 Han fikk ikke den tilpassede opplæringen som han hadde krav på. Han ble for ofte tatt ut av klasserommet med ufaglærte assistenter. Han ble møtt med for lave forventninger, og ble sittende og spille Yatzy før mattetentamen. Daniel er sinnsykt tøft som tør å være åpen om sin historie. Dette handler ikke om en enkeltskole. Dette handler om systemet. Daniel snakker dessverre på vegne av mange. Syv av ti elever som får spesialundervisning er gutter. Av de som får spesialundervisning får dobbelt så mange gutter som jenter oppfølging av en...

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 17:53:02

Det er det jeg tenker hver dag jeg våkner og leser Twitter. https://t.co/OH7F3bLJdW

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 15:04:52

@NygaardMB @ThereseLeroen @Studentsnakk Igjen, det er ikke politisk fokus som avgjør om vilkårene i en forskrift er oppfylt eller ikke... Det ble lyst ut rekordmange 3 400 studentboliger for 2019. Og det er uheldig at samskipnadene ikke har søkt om bygging av flere plasser i tråd med forskriften. Ellers enig med Nybø. https://t.co/eNGR1vfVqy

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 14:50:52

@NygaardMB @ThereseLeroen @Studentsnakk Dette er mildt sagt ikke riktig. Søknader vurderes etter om vilkårene i forskriften er oppfylt. Det er ikke politikerne som gjør den vurderingen. At dere ønsker en forskriftsendring og dermed en utvidet tilskuddsordning, er en ærlig sak. Men det er altså en annen debatt.

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 14:47:20

@NygaardMB @MatsBeldo @Anneheba @MarteOien @Regjeringen Nei, det gjør det ikke. Søknadene oppfyller ikke vilkåret «særlige tilfeller.» Hvis de hadde gjort det, hadde de blitt innvilget.

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 14:45:49

@NygaardMB @ThereseLeroen @Studentsnakk Forskriften kan leses her: https://t.co/LjmjzeGxzH. Studentskipnadene må ta ansvar for at de ikke velger å søke om oppføring av nye studentboliger. Man kan gjerne ønske seg en ny tilskuddsordning, men det er en annen diskusjon. https://t.co/9wIZLar261

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 14:43:27

@MatsBeldo @NygaardMB @Anneheba @MarteOien @Regjeringen Dere inkluderer altså søknader om tilskudd til et formål som ikke omfattes av denne tilskuddsordningen. Det er mye man kan ønske mer penger til, men man kan ikke regne på denne måten.

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 14:40:37

@NygaardMB @ThereseLeroen @Studentsnakk At de søker på noe annet enn det som er formålet med denne tilskuddsordningen, kan dere ærlig talt ikke regne med.

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 13:43:14

@MatsBeldo @NygaardMB @Anneheba @MarteOien @Regjeringen Regjeringen arbeider videre med tilpasning av systemet, basert på rapporten fra arbeidsgruppen. Men kan ikke gjennomføre hasteendringer fordi studentskipnadene ikke prioriterer å bygge mer i 2019.

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 13:41:21

@NygaardMB @Anneheba @MarteOien Og det er bra. Studentskipnadene har ansvar for kontinuerlig vedlikehold av sine bygg, kostnaden bør ikke lempes over på staten. At studentskipnadene velger å ikke søke om å bygge flere studentboliger kan ikke brukes som et argument for å få dekket vedlikeholdskostnader.

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 13:22:25

@NygaardMB @Anneheba @MarteOien Det er ikke søkt om tilskudd til nok nye studentboliger, og det var det vi bevilget penger til i 2019. At studentskipnadene skulle ønske en annen tilskuddsordning er en ærlig sak, men når behovet for flere boliger er så stort kan ikke det være en god unnskyldning.

M Tybring-Gjedde
2019-05-14 12:07:38

@Anneheba @NygaardMB @MarteOien Dere burde rette kritikken mot studentsamskipnadene. Vi kan ikke budsjettere med tilskudd til flere hybelenheter enn det blir søkt om. https://t.co/josPexQoKH

M Tybring-Gjedde
2019-05-13 19:20:23

@AinaAnder @Saida_B @udfoslo Jeg håper Utdanningsforbundet i Oslo ønsker å delta med forslag til hva vi kan gjøre med de utfordringene som Groruddalskartleggingen påviser. Savnet også at dere var like tydelig når byrådet ba om dispensasjon fra pedagognormen i Oslo. https://t.co/a0piSr9YCH

Laster...
Laster...