Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-08 20:31:53

I dag besøkte KrFs nestleder Olaug Vervik Bollestad Kristelig Gymnasium i Oslo sammen med Erna Solberg og "Helsesista" Tale Maria Krohn Engvik. De snakket med mange unge, kloke og gode elever om deres hverdagsutfordringer knyttet til unge og psykisk helse. Utrolig viktig og inspirerende!

KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-08 14:06:02

KrF krever forsvarlig føde- og barseltilbud for alle kvinner verden over. -Det er snakk om det mest sårbare tidspunktet i en kvinnes liv - den dagen hun skal føde, sier Olaug Vervik Bollestad på kvinnedagen #kvinnedagen #krfnorge

KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-08 10:21:04

Utviklingen i byggesaken på Stortinget, med manglende oppfølging av stortingsvedtak fra juni 2017 og mangelfull kostnadskontroll i prosjektet, gjør at KrF har meddelt at vi ikke lenger har tillit til stortingspresidenten, som har det øverste ansvaret.

KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-08 08:38:36

Gratulerer med kvinnedagen, alle sammen! Kampen for likeverd og like rettigheter fortsetter - både i Norge og i verden.

KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-07 17:55:30

Kontantstøtten skal være en ordning for alle familier! I dag må begge foreldre ha minst fem års medlemskap i folketrygden for å kunne motta kontantstøtte. Det gjør at en norsk statsborger hindres i å motta kontantstøtte fordi ektefellen har kortere botid enn fem år. Det er urettferdig og må endres!

KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-03 14:07:16

I Ukeslutt bekrefter Frps Sylvi Listhaug at hun vil avskaffe kirkeasylet. Det er skuffende og KrF er helt uenig. Kirkeasylet er en viktig sikkerhetsventil i samfunnet for mennesker som er på flukt. Dette er ikke en trussel mot rettsstaten, men en akutt hjelp til mennesker som frykter for sine liv. Hør Hilde Frafjord Johnson og Sylvi Listhaug diskutere i NRK Ukeslutt i dag. https://www.nrk.no/video/PS*937b0831-c5a0-4835-9fe7-251856195325

KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-03 10:19:30

Hadde du ikke mulighet til å komme til Oslo på Kristendemokratisk Forums årskonferanse 2018? Frykt ikke - her kan du følge konferansen live!

KrF Kristelig Folkeparti
2018-03-01 11:17:59
Knut Arild Hareide

Jemens befolkning lider. Det er dokumentert gjentatte brudd på internasjonal humanitærrett, og alle krigførende parter er skyldig i grove forbrytelser mot barn i konflikt. Norge solgte i fjor militærmateriell for 319 millioner kroner til disse landene. Det er en femdobling sammenlignet med 2014. Denne eksporten må stanses!

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-28 18:30:00

Barn skal ikke bo på sykehjem. Likevel plasserer enkelte kommuner barn i sykehjem i strid med barnets rettigheter og barnets beste og i strid med foreldrenes ønske. Nå blir det endelig slutt på dette!

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-28 08:42:26

Kirkeasyl er ikke ideelt, men det er lov i Norge og politiet skal ikke ta seg inn i kirkerom med makt. Man kan ikke diskriminere ulike kirkesamfunn. Et gudshus er et gudshus, enten det tilhører Den norske kirke eller pinsemenigheten, sier Knut Arild Hareide til VG.

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-26 16:54:59

KrF utfordrer justisministeren: Mener statsråden politiets handlemåte og vurderinger på Fitjar er i tråd med regjeringens retningslinjer? Vil regjeringen ta ansvar for å klargjøre hva som skal regnes som et kirkebygg i slike saker? Det skal ikke være slik at det er politiet som til enhver tid definerer hvilket bygg det er mulig å gå i kirkeasyl i.

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-23 15:49:30

KrFs Torhild Bransdal reagerer etter politiets pågripelse i menighetsbygg på Stord. - For KrF er det viktig å sikre respekten for det hellige rom, samtidig som vi ikke vil nekte trossamfunn å gi hjelp til mennesker i nød.

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-22 19:58:39

KrF sier nei til regjeringens «gebyr på døden» (Klipp hentet dra NRK)

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-22 16:00:46

Det går opp og ned her i livet, men deilig når det går opp!😀👍🏻

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-22 08:03:58

Det er uholdbart at etterforskningen av vold- og seksuallovbrudd mot barn kan ligge over 200 dager. Så her forventer vi at justisministeren tar grep og handler raskt, sier Knut Arild Hareide.

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-21 07:01:23

Hurra for kong Harald og gratulerer med dagen! Foto: Sølve Sundsbø/Det kongelige hoff

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-20 16:30:41

Med spennende innledere og temaer som populisme, religion i et mangfoldig samfunn og ikke minst en samtale med KrFs tidligere utenriksminister Knut Vollebæk om kristendemokratiet i Europa, er det duket for en ideologisk lørdag 3. mars i Oslo. Meld deg på i dag!

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-20 08:00:07

Vi kaster store mengder mat som kunne ha blitt brukt på andre måter. Nå har KrFs Tore Storehaug fått med seg flertallet på Stortinget på å innføre en egen matkastelov. Det blir viktig for å skape endring!

KrF Kristelig Folkeparti
2018-02-18 21:54:49

Gratulerer med dagen til vår stortingsrepresentant Tore Storehaug som blir 26 år i dag! 😀🎉 Bli litt bedre kjent med han på krf.no

Laster...
Laster...