Beta
Søket ga 891 treff
Jonas Gahr Støre
2019-10-13 15:26:42

De siste nyhetene fra det nordlige Syria er urovekkende. Kamphandlingene etter den tyrkiske invasjonen kan ha ledet til at nærmere 1000 personer har flyktet fra en IS-leir, etter at leiren ble rammet av et artilleriangrep. Det er svært beklagelig at IS på denne måten får mulighet til å samle sine krigere, herunder flere med skandinavisk bakgrunn, i et område der det knapt finnes myndigheter. Det er en trussel for folk i regionen, men også utenfor syriske grenser. Situasjonen må ses i sammenheng med den tyrkiske invasjonen som setter de kurdiske selvstyremyndighetene og deres militære under kraftig press og fører til...

Jonas Gahr Støre
2019-10-11 21:14:31

Sårbare barn må få komme hjem til Norge Arbeiderpartiet mener norske myndigheter må arbeide for å bringe sårbare norske barn som sitter i leire i Syria hjem til Norge. Barna er uskyldige. Opphold i overfylte leire er en stor belastning for barn, noen av dem har i tillegg alvorlige helseplager. Det er bra at en gruppe foreldreløse barn har fått hjelp til å komme til landet. Noen barn oppholder seg i leire med sine mødre. Arbeiderpartiet mener at også disse barna må få assistanse til å komme hjem til Norge. Stortinget kan ikke behandle enkeltsaker. Hvert sak må behandles på...

Jonas Gahr Støre
2019-10-11 11:43:48

Nobelkomiteen har gjort et klokt og modig valg ved å tildele fredsprisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed. Han har vært klok og modig og skapt grunnlag for en viktig fredsavtale med nabolandet Eritrea. Han har bidratt til framgang for menneskerettighetene i Etiopia med utstrakt løslatelse av politiske fanger. Han har vist mot fordi den politiske situasjonen i Etiopia fremdeles er skjør. Forhåpentligvis kan fredsprisen bidra til at forsonings- og demokratiprosessen i Etiopia går videre i riktig retning. Årets pris føyer seg også inn i rekken av fredspriser som griper inn i pågående fredsprosesser. Etiopia, spiller viktig og positiv rolle i...

Jonas Gahr Støre
2019-10-10 13:23:53

Vi støtter de streikende jernbanearbeiderne! Norsk jernbanepolitikk skal bestemmes i Norge og det er nok privatisering og oppsplitting.

Jonas Gahr Støre
2019-10-10 12:35:28

Arbeiderpartiet er sterkt kritiske til Tyrkias militære aksjon i Syria. Den truer en skjør situasjon etter at IS ble nedkjempet på bakken, ikke minst takket kurdiske styrker. Militæraksjonen kan få store humanitære konsekvenser for en utsatt befolkning og skape ny og farlig ustabilitet i området. Tyrkia bærer et tungt ansvar. Det er påfallende at makter utenfor regionen, som Russland og USA, engasjerte seg aktivt i den syriske borgerkrigen og i kampene mot IS, mens de nå forholder seg passive eller trekker seg ut. Det åpner rom for militsgrupper og naboland som tar seg til rette. Konsekvensene kan bli nytt handlingsrom...

Jonas Gahr Støre
2019-10-09 10:44:08

RT @SnorWik: @Rotevatn @jonasgahrstore Det din regjering kaller effektivisering er flate kutt i bla NAV. Samtidig tar dere penger fra AAP-mottakerne for å styrke NAV. Hadde dere latt være å kutte i utgangspunktet, hadde dere ikke trengt å ta penger fra de som får stønad.

Jonas Gahr Støre
2019-10-09 10:27:42

@kjetilba Du har rett i at det ligger langt tyngre plikter på oss for å nå 2030-målene, sammen med EU. Det er bra. Men du har også rett i at «det trengs mye mer» enn hva regjeringen varsler i budsjettet. Det var mitt poeng, med dagens politikk styrer vi mot krasj.

Jonas Gahr Støre
2019-10-09 10:18:53

@Rotevatn Du vet jo hva dette handler om - at også NAV skal slepes gjennom kutt for å bli mer effektive, såkalt ABE-kutt. Men ikke satsing på hvordan regjeringen kan gjøre NAV bedre, bedre for folk som trenger dem

Jonas Gahr Støre
2019-10-04 17:08:22

Regjeringen reduserer ikke forskjeller. Forskjellene i Norge øker. Kutt i arbeidsavklaringspenger, kutt for uføre på vei mot pensjonsalder, dyrere å pendle, kutt i bostøtte, økt makspris i barnehagene. Og det aller siste, kutt i skjermingstillegget for uføre og kutt i arbeidsavklaringspenger for unge. Dette svekker fellesskapet og øker forskjellene

Jonas Gahr Støre
2019-10-01 17:23:23

Tre innholdsrike dager på Svalbard går mot slutten. Takk til lokalstyrets leder, Arild Olsen og leder av Svalbard Arbeiderparti, Elise Strømseng. Longyearbyen er kanskje den byen i Norge som går gjennom størst utvikling. Befolkningen vokser og arbeidslivet er i endring. I tillegg lever befolkningen og ikke minst dyrelivet, tett på klimaendringene. Har hatt et spennende program. Fra besøk i gruve 7, 7 kilometer inn i fjellet, 300 meter under bakken, til besøk på KSATs satellittsenter på Platå-fjellet - den nordligste i verden og en verdens største mottaksanlegg. I tillegg har jeg drevet valgkamp og delt ut roser. Det er valg...

Jonas Gahr Støre
2019-10-01 16:43:38

Tre innholdsrike dager på Svalbard går mot slutten. Takk til lokalstyrets leder, Arild Olsen og leder av Svalbard Arbeiderparti, Elise Strømseng. Longyearbyen er kanskje den byen i Norge som går gjennom størst utvikling. Befolkningen vokser og arbeidslivet er i endring. I tillegg lever befolkningen og ikke minst dyrelivet, tett på klimaendringene. Fra besøk i gruve 7, 7 kilometer inn i fjellet, 300 meter under bakken, til besøk på KSATs satellittsenter på Platå-fjellet - den nordligste i verden og en verdens største mottaksanlegg. I tillegg har jeg drevet valgkamp og delt ut roser. Det er valg til lokalstyret på Svalbard 6....

Jonas Gahr Støre
2019-09-30 21:44:37

Fantastisk! 🇳🇴🌹🎂 https://t.co/UNS5P0YJMN

Jonas Gahr Støre
2019-09-29 14:47:07

Per Willy Amundsen mener Frps stortingsrepresentanter ikke bør stemme på Abid Raja som Venstres vise-president-kandidat når Stortinget trer sammen denne uken. Årsaken er Rajas markeringer mot Frps ny-omfavnelse av begrepet snik-islamisering. Amundsen mener at slike utspill ikke er verdig for en vise-president i Stortinget. Jeg skal holde meg unna samlivsproblemene i det politiske regjerings-ekteskapet mellom Frp og Venstre. Men til dette med om Abid Rajas kronikk i Aftenposten og hans verv som vise-president i Stortinget: Her vil jeg ta Abid Raja i forsvar. Hans påpeking av hva begreper som snik-islamisering faktisk skaper av stigmatisering og sårbarhet, særlig hos unge mennesker,...

Jonas Gahr Støre
2019-09-27 09:29:55

Gratulerer til arbeiderne i Foodora, som etter uker i streik har fått gjennomslag for kravet om tariffavtale! Jeg slutter meg til Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, som kaller dette et gjennombrudd i moderne arbeidsliv. For denne saken er ikke bare viktig i norsk arbeidsliv, men også langt utover våre grenser. Når mer og mer av livet organiseres gjennom apper på telefonen, får det store konsekvenser også for organiseringen av arbeidslivet. Nå har syklistene i Foodora vist at det går an å regulere også den app-baserte arbeidsplassen – det setter en viktig standard for fremtidens arbeidsliv! Denne saken viser også viktigheten av...

Jonas Gahr Støre
2019-09-25 12:16:23

Gratulerer, Bodø og ordfører Ida Pinnerød! Etter lang tid med hardt arbeid ble det i dag klart at Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024. Det betyr at en allerede levende by i årene som kommer, får enda mer aktivitet og oppmerksomhet - og kan by på enda flere gode opplevelser til store og små, fastboende og tilreisende, kulturelt interesserte og de litt mindre interesserte. ARCTICulation har vært tittelen på Bodøs søknad om å få bli kulturhovedstad, og for en som er over gjennomsnittet interessert i det arktiske, gleder det meg at resten av Europa skal få ta del i kunsten,...

Jonas Gahr Støre
2019-09-20 20:39:56

I fjor hadde jeg et spennende besøk hos Catharina Bøhler og resten av gjengen på Park Hamar - et av Norges fremste miljøer for spillutvikling. Catharinas spill «My Child Lebensborn», bruker historiefortelling og interaktivt spill for å fortelle nye generasjoner om hvordan det var å være adoptivbarn etter andre verdenskrig. Catharinas engasjement og pågangsmot er inspirerende. Gratulerer med hedersplass i Hall of Fame Catharina!

Jonas Gahr Støre
2019-09-18 21:26:00

I dag har Thorbjørn Jagland hatt sin siste arbeidsdag som Europarådets generalsekretær. Det er ti år siden han ble valgt til stillingen. Som utenriksminister var det for meg en stor glede å se at Norges tidligere stats- og utenriksminister ble valgt til dette viktige vervet i 2009. Thorbjørn Jagland var fra første stund en pådriver for reform av Europarådet - som sårt trengte både reform og en erfaren politiker som generalsekretær. Han bidro til å vitalisere denne viktige organsiasjonen og alt den står for - ikke minst gjennom å løfte frem betydningen av de viktige konvensjonene for menneskerettigheter og rettsstaten...

Jonas Gahr Støre
2019-09-11 11:20:00

Herlig mediemangfold! https://t.co/GGKg5mDoCz

Jonas Gahr Støre
2019-09-10 01:01:46

Takk til alle dere som har stemt Arbeiderpartiet. Takk til alle dere som har stått på i valgkampen. Alle stemmer er ennå ikke talt opp, men det ser ut til at en stor andel av Norges befolkning fortsatt vil bo i kommuner som er styrt av Arbeiderpartiet. Vi ligger an til å beholde blant annet Oslo og Trondheim. Det er gledelig. Vi går likevel tilbake og er ikke fornøyde med dette valgresultatet. Vi tar fallet i oppslutning på alvor, og skal stå på hver dag for å gjenvinne de stemmene som nå har gått til andre. Valget viser at Norge...

Jonas Gahr Støre
2019-09-09 13:55:46

Kjære, gode partivenner rundt om i hele landet vårt! Dere som har stått opp tidlig på morgenen og lagt dere sent på kvelden. Dere som har kokt kaffe, laget vaffelrøre og klistret klistremerker på bananer. Dere som har vært ute både i sol, regn, vind og storm. Dere som har stukket dere på rosetorner og fått papirkutt av brosjyrer, men har plastret sammen og fortsatt å dele ut. Dere som har snakket, engasjert og overbevist hundretusener. Dere som tror på et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Et samfunn for alle. Dere som vil ha en politikk for sterkere...

Laster...
Laster...