Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Høyre
2019-11-13 21:35:25

Etter mange gode innspill har statsbudsjettet for 2020 nå blitt enda bedre! Omprioriteringer har blant annet gitt mer penger til nye politibiler, utstyr på yrkesfag og til å behandle saker raskere i domstolene. Les mer her:

Høyre
2019-11-13 19:30:03

Nå skal kommunene få større ansvar for å fange opp barn som trenger litt ekstra hjelp til å lære seg norsk før skolestart. Bra?

Høyre
2019-11-13 11:51:25

Første skoledag er en av de mest spennende dagene for barna våre. Dessverre opplever altfor mange elever at resten av tiden på skolebenken ikke blir som de så for seg. Nå skal elevene få bedre tilpasset undervisning. Målet er at flere skal fullføre skoleløpet. Da må vi gi flere bedre og tidligere hjelp. https://bit.ly/2NGWxGM

Høyre
2019-11-12 17:19:59

Høyre i regjering har satt som mål at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. ✅ Det vil stilles krav om at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en kalles inn til intervju. ✅ Personer med hull i CV-en kan ansettes dersom de er omtrent like kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering). ✅ Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram. ✅ Overgangen fra å være trainee til å få fast stilling blir lettere. (Tiltakene vil innføres ved årsskiftet).

Høyre
2019-11-12 12:32:14

Jobbvekst i hele landet! Det siste året er det skapt 56 000 nye jobber. Det er omtrent like mange arbeidsplasser som det bor folk i hele Ålesund kommune 🤩 Del den gode nyheten 💙

Høyre
2019-11-12 11:24:06

Arbeiderpartiet skrinlegger fritt behandlingsvalg, kutter i private barnehager og sier nei til konkurranseutsettelse av jernbanen. Det betyr mindre valgfrihet for deg og naboen din og dårligere tjenester 👎🏼 Når skal Ap forstå at du kjenner deg og dine behov best selv?

Høyre
2019-11-11 21:06:01

Hva skal vi leve av i fremtiden? Og hvordan skal vi få enda flere i jobb? Vi vil vite hva du mener! Gå inn på www.muligheterforalle.no og send dine innspill!

Høyre
2019-11-11 15:17:11

Det er ingenting Arbeiderpartiet er bedre på enn å bruke dine penger. Nå vil de øke skatter og avgifter med 9,7 milliarder. Det er helt feil! Høyre vil at du skal beholde mer av dine egne penger. Enig? Les mer her: https://bit.ly/2X24c5u

Høyre
2019-11-11 12:53:27

VI TRENGER DINE INNSPILL! Vil du være med å påvirke Norges fremtid? Gi dine innspill til oss! Hva skal vi leve av? Hvordan skaper vi muligheter for alle - også i framtiden?

Høyre
2019-11-10 14:01:33

Følg med på Erna Solbergs tale til Høyres sentralstyre her. Hun peker på utfordringene i norsk skolepolitikk, og kommer med konkrete politiske løsninger.

Høyre
2019-11-10 14:00:40

Alle elever skal få den hjelpen de trenger. Det vet vi at mange ikke får i dag. Skal flere fullføre og bestå videregående eller ta et fagbrev, da må vi gi flere bedre og tidligere hjelp. Se denne episoden av Opplysningskontoret for politikk for høre mer om hva kunnskapsminister, Jan Tore Sanner og Høyre gjør for å få dette til.

Høyre
2019-11-10 08:56:03

Gratulerer med farsdag i dag! 🥳💙

Høyre
2019-11-09 13:32:59

Det er 30 år siden Berlinmurens fall. Denne dagen minner oss om at vi aldri må ta frihet og demokratiet for gitt. I dag er Europa under press fra flere sider. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi står opp for europeisk samarbeid. Vi oppnår mer sammen enn hver for oss. Enig?

Høyre
2019-11-08 12:53:43

Til tross for at vi i Norge har en av verdens beste skoler, er det fremdeles store utfordringer. Altfor mange elever får ikke hjelpen de trenger, når de trenger den. Det gjør at små utfortdringer får vokse seg til store problemer. Derfor bygger v nåi et sterke lag rundt barna. Les mer her: https://bit.ly/2NVgjwS

Høyre
2019-11-07 17:10:45

Tall fra SSB viser at endringene vi har gjort i formuesskatten har bidratt til mindre ulikhet dersom du sammenligner med Arbeiderpartiets opplegg. Det kan jo være greit å notere seg.

Høyre
2019-11-07 14:06:42

Blir Stortingsrestauranten nødt til å skifte navn til «Statsrådskantinen»? 🤔 Og: Denne uken har PC med seg en overraskelse til resten av gjengen. Anbefalt lytting i videoen rett under 🆘 Sjekk ut den siste podkastepisoden med Tina Bru, Henrik Asheim & Peter C. Frølich nå. Linker finner du i kommentarfeltet!

Høyre
2019-11-06 18:42:33

Høyre i regjering styrker forsvarsevnen! https://www.tu.no/artikler/historisk-melding-fra-generalen-fra-i-dag-er-vare-f-35-kampklare/478198?

Høyre
2019-11-05 13:19:50

Kjønnsforskjeller i helse er en stor utfordring. Det forskes altfor lite på typiske kvinnelidelser, og helsepersonell mangler nok kunnskap om disse. Slik kan vi ikke ha det! Nå tar regjeringen grep 💙 Bra?

Høyre
2019-11-04 21:37:56

- I en tid hvor flere erkjenner at vi må handle raskere og gjøre mer i klimapolitikken, synes jeg det er urovekkende at enkelte partier på Stortinget tar til orde for mindre samarbeid med landene rundt oss, skriver Tina Bru. Enig med henne?

Høyre
2019-11-04 09:48:22

Tidligere samlivsbrudd ble starten på et gründereventyr for Berta Lende Røed. Over et glass vin med ektemannen fant hun opp «Fuelbox», den gode samtalen på boks. To dager etterpå banket hun på døra til Innovasjon Norge for å realisere en forretningsidé. Berta er en av få kvinnelige gründere: Bare én av tre gründere er kvinner. Hva kan gjøres for å få flere til å ta sjansen?

Laster...
Laster...