Beta
Søket ga 203 treff
Helse- og omsorgsdep
2019-09-13 16:47:05

Som direktør i Bioteknologirådet får du eit unikt høve til å arbeide i skjeringspunktet mellom bioteknologi, genteknologi, forsking, politikk og etikk, og til å byggje opp eit miljø i Bergen. Er du interessert i jobben? https://t.co/TAD57eO3XI

Helse- og omsorgsdep
2019-09-11 13:15:12

Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten. https://t.co/VkKfuaIR1k https://t.co/yUXDVHb6nC

Helse- og omsorgsdep
2019-09-04 14:06:08

Evalueringa av fastlegeordninga syner at arbeidsbelastninga har auka, og at fleire legar opplever arbeidssituasjonen som uhandterbar. Helseminister @BentHHoyre er uroa, og følger opp med ein handlingsplan. https://t.co/qIrhXcKw0m https://t.co/zNpolCRh8F

Helse- og omsorgsdep
2019-09-04 13:58:43

Evalueringa av fastlegeordninga syner at arbeidsbelastninga har auka, og at fleire legar opplever arbeidssituasjonen som uhandterbar. - Det gjev grunn til uro, seier helseminister @BentHHoyre, som vil følge opp med ein handlingsplan https://t.co/ovGSJ6rDW3

Helse- og omsorgsdep
2019-09-03 12:30:17

Ei arbeidsgruppe skal sjå på korleis ein kan betre arbeidssituasjonen på kvinneklinikkane, og auke kvaliteten på fødetilbodet. @Dnj_jordmor, @NSFJordmor og dei regionale helseføretaka skal involverast i arbeidet. 👉https://t.co/mrisVlS6qA https://t.co/SKFDeRrcZz

Helse- og omsorgsdep
2019-09-02 13:42:55

Flertallet av overdoser i Norge skyldes andre opioider enn heroin, blant annet sterke smertestillende medisiner. Det bekymrer helseminister Bent Høie, som vil forsterke innsatsen for å hindre en epidemi av overdosedødsfall slik USA har opplevd. https://t.co/Sv3ZA7wF3Q https://t.co/gTzDaKzFi8

Helse- og omsorgsdep
2019-08-29 14:11:15

Regjeringa føresler sambuargaranti på sjukeheim. - For mange varer kjærleiken livet ut, sjukdom skal ikkje skilje ektepar som har budd saman heile livet, seier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. https://t.co/wfmhisqNvR https://t.co/nHUigA54Qb

Helse- og omsorgsdep
2019-08-29 13:52:52

Regjeringa føresler sambuargaranti på sjukeheim. - For mange varer kjærleiken livet ut, sjukdom skal ikkje skilje ektepar som har budd saman heile livet, seier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. https://t.co/wfmhisqNvR

Helse- og omsorgsdep
2019-08-23 11:27:53

Regjeringa opprettar eit nasjonalt eldreombod i Ålesund. -Det skal sette dei eldre sine behov, interesser og rettar på dagsorden, seier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. https://t.co/JRBbXWUg4v https://t.co/822IfL3p4K

Helse- og omsorgsdep
2019-08-20 20:00:43

Flere med rusproblemer kommer i aktivitet og får jobb. Opptrappingsplanen for rusfeltet gir resultater! Les mer på https://t.co/iZR40pvOBc https://t.co/eTLCGOYrgd

Helse- og omsorgsdep
2019-08-20 19:50:53

Flere med rusproblemer kommer i aktivitet og får jobb. Opptrappingsplanen for rusfeltet gir resultater! https://t.co/iZR40pvOBc https://t.co/tjuySkKJio

Helse- og omsorgsdep
2019-08-20 19:49:31

Flere med rusproblemer kommer i aktivitet og får jobb. Opptrappingsplanen for rusfeltet gir resultater! https://t.co/iZR40pvOBc

Helse- og omsorgsdep
2019-08-15 13:52:15

Lyst å jobbe hos oss? Ein spennande fast jobb er ledig i Primærhelstenesteavdelinga! https://t.co/SIVYygMiF4 https://t.co/mDeOzzZxs6

Helse- og omsorgsdep
2019-08-15 13:49:48

Vil du jobbe hos oss? Spennande fast jobb ledig i Primærhelsetenesteavdeling https://t.co/SIVYygMiF4 https://t.co/o1SD0VZlzZ

Helse- og omsorgsdep
2019-07-29 11:24:09

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil gjerne ha innspel til arbeidet med pårørandestrategien. Har du noko på hjartet? Send til den digital postkassen! https://t.co/UAqWLa7SBW https://t.co/DdYtoLL8fI

Helse- og omsorgsdep
2019-07-25 11:52:17

RT @Folkehelseinst: Falske rabiesvaksiner i omløp på Filippinene https://t.co/WFp8dp7kTX

Helse- og omsorgsdep
2019-07-19 10:37:11

Norge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede DR Kongo #humanitærtarbeid https://t.co/rPEGiYK6Pb https://t.co/JPftZLfh4u

Helse- og omsorgsdep
2019-07-19 10:35:31

Norge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede DR Kongo: https://t.co/rPEGiYK6Pb https://t.co/UO5g1rKs33

Helse- og omsorgsdep
2019-06-14 14:24:42

Nå blir det enklere for kommunene å få på plass fastlegevikarer og vikarer i legevakt. https://t.co/Znu5d1ih3a https://t.co/ikSUyNayCa

Helse- og omsorgsdep
2019-06-14 14:23:44

https://t.co/Znu5d1ih3a https://t.co/UyOdNGxuml

Laster...
Laster...