Beta
Søket ga 495 treff
Guri Melby
2019-08-22 19:59:58

Bevar Ekebergsletta!

Guri Melby
2019-08-20 19:51:44

Jeg ønsker meg mer raushet i den politiske debatten. Det er helt riktig som Eirik Lae Solberg sier - sykkelsatsinga i Oslo startet for fullt under forrige byråd mens Ola Elvestuen og jeg var samferdselsbyråder. Da lagde vi sykkelstrategien som satte ambisiøse mål for sykkelandelen i Oslo, og som definerte en egen Oslostandard for sykkelveier for å gjøre det mer attraktivt for flere å sykle. Vi fikk fornyet og tredoblet bysykkelordningen, og vi fikk Sykkelprosjektet som satte i gang med enkle, raske tiltak som røde sykkelfelt, sykling mot enveiskjøring, m.m. Denne satsinga har blitt videreført med full styrke under dagens...

Guri Melby
2019-08-19 18:37:03

I anledning første skoledag, så har jeg lyst til å dele denne artikkelen av Trine Eilertsen, om at norsk skole er bedre enn på lenge og hvorfor det er sånn. Hun skriver annet: «Historien om norsk skole de siste 15 årene er altså en aldri så liten suksesshistorie der kontinuitet og hovedsakelig stø kurs har vært stikkordene. Ikke rive ned, men bygge videre.» Og: • Norske elever gjør det stadig bedre i fag som matematikk og naturfag, og skåret i 2015 for første gang over gjennomsnittet i OECD. • Klar fremgang! heter en bok om leseferdigheter på 4. og 5....

Guri Melby
2019-08-18 23:02:36

Dersom noen er i tvil om hvorfor vi prioriterer kollektiv...💚 #pålagmedframtida

Guri Melby
2019-08-18 23:02:29

Dersom noen er i tvil om hvorfor vi prioriterer kollektiv...💚 #pålagmedframtida

Guri Melby
2019-08-17 22:38:43

– Byene kan ta det med knusende ro. Venstre har gjennom vår satsing på kollektiv i og rundt de store byene sørget for ren byluft, lavere utslipp og gjort byene våre bedre for folk som bor der. Politikken fungerer og bør forsterkes, sier Sveinung Rotevatn.

Guri Melby
2019-08-17 14:07:21

Inspirerende å møte så mange blide venstrefolk ute på stand i dag! 💚

Guri Melby
2019-08-15 13:04:14

De store partiene glimret med sitt fravær da NOAS, Flyktninghjelpen og Redd Barna hadde invitert til seminaret «Skal ikke familier få være sammen»? på Arendalsuka. Det er synd, for seminaret gav nyttig info som burde bidra til å ta hull på myter om at familieinnvandring er en slags åpen dør inn til Norge, og at tusenvis av tanter, onkler, fettere og kusiner bare kan strømme inn så snart en i familien har fått oppholdstillatelse. Tvert imot så er det svært vanskelig å bli gjenforent med familien, særlig om du kommer fra et land uten norsk ambassade, og Norge får nå...

Guri Melby
2019-08-14 21:15:28

Menn som avbryter kvinner...😡

Guri Melby
2019-08-14 19:55:52

Det er dessverre en reell mulighet at Kina nå rykker inn i Hong Kong med militære krefter. Beijing-myndighetene ønsker jo å få en slutt på demonstrasjonene. Det vil i så fall være fullstendig uakseptabelt og noe som bør fordømmes av det internasjonale samfunnet. Canadas Justin Trudeau oppfordrer til fred, orden og dialog, la oss håpe flere ledende politikere følger hans eksempel!

Guri Melby
2019-08-14 15:25:33

På mandag møtte jeg og lokalpolitiker Sara Sægrov Ruud en av disse kvinnelige barnehagegründerne som SV og Rødt latterliggjorde Trine Skei Grande for å snakke om under partilederdebatten på mandag. Anette H. Aasbø er en kvinne som har skapt en arbeidsplass for seg selv og noen til, og som hver dag gir mange barn i Risør et kjempegodt velferdstilbud i Lekeslottet barnehage. Hun har satt seg i gjeld og brukt av egen fritid for å skape en god barnehage, hun er IKKE en velferdsprofitør, men en VELFERDSINNOVATØR - sånne må vi heie på, og ikke snakke ned!

Guri Melby
2019-08-14 13:28:45

Straks partitimen på Arendalsuka - her skal jeg utfordre partileder @trinesg på at hun må sikre gratis SFO/AKS til barn fra lavinntektsfamilier! Se mer her: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g7yWO9/Venstre-topp-krever-gratis-SFO-i-2020

Guri Melby
2019-08-14 13:28:38

Straks partitimen på Arendalsuka - her skal jeg utfordre partileder @trinesg på at hun må sikre gratis SFO/AKS til barn fra lavinntektsfamilier! Se mer her: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g7yWO9/Venstre-topp-krever-gratis-SFO-i-2020

Guri Melby
2019-08-14 09:55:21

46.000 barn har i dag rett på gratis kjernetid i barnehagen, men den dagen de går over til skolen og skal begynne på SFO, så finnes det ingen nasjonale ordninger for en lavere pris. Derfor krever jeg nå at løftet som ligger i regjeringserklæringen, først fra Jeløya og siden fra Granavolden, innfris i budsjettet for neste år. Forskning tilsier at gratis barnehage for lavinntektsfamilier har ført til at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehagen, og at de lykkes bedre på skolen. Inntektsgrensen for dette tilbudet er 548.000 kroner. Suksessen må nå videreføres på SFO!

Guri Melby
2019-08-12 22:44:43

Senterpartiet er kritiske til bompenger, og nå vil de sannelig strupe den statlige satsinga på kollektivtrafikk i byområdene også. Den største trusselen mot en miljøvennlig samferdselspolitikk, ren luft og klimakutt akkurat nå heter Trygve Slagsvold Vedum.

Guri Melby
2019-08-12 20:00:17

I Tvedestrand har de mange små skoler med små SFO-er som sliter med å gi et likeverdig tilbud til alle barna. Vår varaordfører og toppkandidat June Marcussen vil sikre alle barn i kommunen tilgang på tjenester som svømming og kulturskole i SFO, derfor vil hun samle dem i en større skole. Det synes jeg høres ut som en god idé! 💚 Så skal jeg gjøre mitt på Stortinget for at SFO blir billigere for dem som trenger det mest!

Guri Melby
2019-08-12 15:30:19

Mange barn med ekstra behov, får ikke den hjelpen de trenger og har rett på. For foreldrene er det ofte krevende å orientere seg i de ulike offentlige tjenestene og vanskelig å få oversikt. Nå lover regjeringa å gjøre det enklere for disse familiene, slik at de kan konsentrere om å være foreldre i stedet for å være administratorer for ulike tilbud og tjenester. Det synes jeg er bra! 😊

Guri Melby
2019-08-12 14:27:44

Bonus på barnehagebesøk: når en av smårollingene kryper opp i fanget ditt for å fortelle deg noe hun har på hjertet ❤️ @lekeslottetbarnehage

Guri Melby
2019-08-12 14:27:37

Bonus på barnehagebesøk: når en av smårollingene kryper opp i fanget ditt for å fortelle deg noe hun har på hjertet ❤️ @lekeslottetbarnehage

Guri Melby
2019-08-09 19:56:22

Ei tøff, men spennende uke i ny barnehage er gjennomført - foreløpig virker det å gå veldig bra! Men tror det blir godt med helg for alle nå 😊

Laster...
Laster...