Beta
Søket ga 604 treff
Guri Melby
2019-11-19 16:05:11

Veldig stolt av å ha fått pris av Mannsforum for «mitt positive arbeid for full kjønnslikestilling mellom mødre og fedre, og kvinner og menn». Takk! ❤️

Guri Melby
2019-11-19 11:04:55

Jeg synes Nicolai Astrup går litt vel langt i sine formaninger til norske foreldre når han ber dem om å holde barn helt unna smarttelefon til de er 13. Jeg skjønner at dette er noe mange foreldre kjenner på, det gjør jeg også. Som far kan Astrup sette disse reglene, men jeg vil ikke mene så mye om hvordan andre foreldre skal oppdra barna sine. For det er vel ikke entydig negativt at barn bruker ulike plattformer for sosial kontakt med hverandre? Vi må ha tillit til at foreldre gjør gode valg. Mitt beste råd her er å gi barna...

Guri Melby
2019-11-18 22:50:37

Takk til Geir Olav, Anne Cecilie og resten av gjengen i Namsos Venstre for en inspirerende dag, med besøk hos Bangsund skole, Nord Universitet og Van Severen sagbruk. Her er det mange som er engasjerte i byen sin og folka sine! Prikken over i’en var medlemsmøte om stortingsprogram med deltakere fra både Vikna, Overhalla og Namsos, samt nydelig mat og vertskap fra Prytz-familien. Trivelig å være i Trøndelag altså! 💚

Guri Melby
2019-11-18 21:07:36

I dag lanserte kunnskapsminister Jan Tore Sanner de nye læreplanene som skal gjelde fra høsten 2020. Her er det mye bra! Det er bred enighet om at norsk skole har druknet i kompetansemål og hatt for mye overfladisk læring, og den nye læreplanen fremmer både dybdelæring og tverrfaglighet. Men hvordan skal vi få til endring i praksis? Det skriver jeg litt om i Morgenbladet i dag, les mer her og kommenter gjerne: https://morgenbladet.no/ideer/2019/11/far-vi-mer-tverrfaglighet-med-ny-laereplan

Guri Melby
2019-11-18 15:55:38

«Det som skjer i Hongkong akkurat nå: Vilkårlig politivold, lite tilslørte trusler fra myndighetene og hæren om blodbad, tåregass som blir skutt inn i studentboliger og metrostasjoner og massearrestasjoner, bryter med alle verdiene vi verdsetter i Norge og som Hongkong arvet og ble garantert da Storbritannia dro», skriver student Jørgen Nyberget.

Guri Melby
2019-11-16 12:11:46

Det som skjer i Hongkong nå, og hvordan Kina reagerer på det, er veldig viktig. Ikke bare for menneskene i Hongkong og deres grunnleggende friheter, men for andre land i samme region, og også for resten av verden. Derfor er jeg veldig glad for at Aftenposten fortsetter å dekke denne saken så bredt, og at de gjør det gjennom å snakke direkte med de menneskene i Hongkong som er berørt.

Guri Melby
2019-11-14 14:54:00

Aftenposten skrev i går om at private skoler får grønt lys til å starte der det offentlige legger ned grendeskoler. I artikkelen blir det framstilt som svært negativt at Kunnskapsdepartementet "overkjører" lokaldemokratiet gjennom å gi godkjenning til skoler som kommunene ikke ønsker. Jeg skjønner at det kan være frustrerende for lokalpolitikere som ønsker å få på plass en ny skolestruktur at andre kommer inn og berger grendeskoler gjennom å opprette friskoler, men det er vel flere hensyn som bør vektlegges her? For Venstre er det ingen tvil om at det aller viktigste er å satse på den offentlige skolen, og...

Guri Melby
2019-11-14 14:17:31

Kjære lille Lavrans, tenk at du blir to år i dag! På den ene siden håper jeg du en god stund til er liten nok til å elske å sitte på fanget mitt og flette fingre, på den andre siden gleder jeg meg til å se deg bli mer selvstendig og stå stadig mer på egne bein. Uansett er det fantastisk å få lov til å være sammen med deg og se hvordan du utvikler deg. Hurra for Lavrans! ❤️🎂

Guri Melby
2019-11-14 08:52:21

Siden 2012 har Ola Elvestuen jobbet for at Østmarka skal bli nasjonalpark. Nå har han lyktes! 💚🌲🐭 Vern er viktig for at vi skal greie å ta vare på unik natur for våre etterkommere, og det er ekstra viktig i et så befolkningstett område som det Østmarka ligger i, der friarealer alltid vil være under sterkt press.

Guri Melby
2019-11-14 07:23:41

Det er dessverre ikke alle elever som greier å fullføre en ordinær videregående opplæring, og da er det viktig at vi sørger for at det finnes alternative tilbud. Feiring videregående skole er ett slikt tilbud, og det setter vi nå av penger til i statsbudsjettet! Feiring videregående skole er et tilbud til elever som av ulike årsaker ikke har klart å fullføre en ordinær videregående utdanning. Her vil de få tett oppfølging av speialpedagoger i undervisningen, og av et sosialmedisinsk team bestående av aktivitører, ergoterapeuter, helsesøstre, rådgivere m.m. også på fritiden. Krokeide-stiftelsen har lang erfaring med å drive denne typen...

Guri Melby
2019-11-14 07:23:39

Det er dessverre ikke alle elever som greier å fullføre en ordinær videregående opplæring, og da er det viktig at vi sørger for at det finnes alternative tilbud. Feiring videregående skole er ett slikt tilbud, og det setter vi nå av penger til i statsbudsjettet! Feiring videregående skole er et tilbud til elever som av ulike årsaker ikke har klart å fullføre en ordinær videregående utdanning. Her vil de få tett oppfølging av speialpedagoger i undervisningen, og av et sosialmedisinsk team bestående av aktivitører, ergoterapeuter, helsesøstre, rådgivere m.m. også på fritiden. Krokeide-stiftelsen har lang erfaring med å drive denne typen...

Guri Melby
2019-11-13 16:33:34

Venstre står for en transportpolitikk der vi vil ha mer av det som nytter. Vi vil fortsette å prioritere kollektivtrafikken, sykkelveiene og den nye teknologien. Venstre har mange års erfaring med å snu utviklingen i grønn retning. Folk tar gjerne grønne valg, så lenge vi gjør det enkelt for dem! 💚 Dette har Jon Gunnes og jeg skrevet om i Aftenposten i dag. Vi fikk ikke på kronikken vi ønsket, men vi fikk i alle fall et lite innlegg.😉 Det kan du lese her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MRX8MM/kort-sagt-onsdag-13-november

Guri Melby
2019-11-12 13:32:27

Det er fullt mulig å finne gode løsninger for å huse regjeringen uten å rive Y-blokka, og uten å dermed ødelegge et viktig kulturminne. Ettertida vil dømme oss sterkt dersom vi gjennomfører disse planene. Selv om Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagen om riving av Y-blokka til følge, så håper jeg regjeringa følger den sterke oppfordringa fra nevnte embete, som skriver at de vil "sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen". Så lenge Y-blokka...

Guri Melby
2019-11-12 11:48:46

Heia Grunde - du er tøff altså! 💚 Jeg liker at du er ærlig og står for det du mener, og at du samtidig jobber tålmodig og systematisk med samarbeidspartier for å få gjennomslag for ditt og Venstres syn. Jeg håper det bidrar til at du lykkes!

Guri Melby
2019-11-11 21:55:11

Elbilpolitikken er en suksesshistorie som gjør at utslippene fra bilparken går ned og som bidrar til ren luft i byene. Den suksessen må vi ikke tulle med! Vi vet at elbil-salget er sensitivt for endringer, og brå endringer som det Ap foreslår i sitt alternative budsjett, med å fjerne momsfritaket for de dyreste modellene, er veldig dumt. Det er for lettvint å hevde at dette kun rammer dem med best økonomi, for det er sånn at skal man ha de bilene med lengre rekkevidde, som gjør at elbil er et aktuelt valg for flere over hele landet, så må man...

Guri Melby
2019-11-11 16:16:14

Det var vanskelig for de fleste å forstå at barnets beste ikke skulle trumfe andre hensyn i denne saken, og jeg er glad for at UDI både omgjør vedtaket og vil ta en gjennomgang av regelverket. Men det er samtidig skremmende at dette kan skje, og det bør starte en bredere debatt om vi har et regelverk som åpenbart ikke tar sterkt nok hensyn til barns beste.

Guri Melby
2019-11-11 10:41:58

Gratis SFO for dem som har dårligst råd er viktig for at flere skal benytte seg av tilbudet. At SFO blir billigere for 1.- og 2.-klassingene fra familier med lav inntekt neste år, er et viktig steg på veien mot en ordning som er tilgjengelig for alle. Og i stortingsmeldinga om tidlig innsats som ble lagt fram fredag, åpner regjeringen for å innføre en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier. Venstres mål har hele tiden vært å fjerne hele det økonomiske hinderet for deltakelse i SFO blant barna fra de minst ressurssterke familiene. Det åpnes det for...

Guri Melby
2019-11-11 08:24:32

En demonstrant i Hongkong er kritisk skadet etter å ha blitt skutt av politiet. Den eskalerende volden er skremmende, og det er på høy tid at myndighetene begynner å se på om de kan møte demonstrantenes krav framfor å møte dem med våpen.

Guri Melby
2019-11-10 10:48:36

Skisesongen er i gang på Hasle!

Guri Melby
2019-11-08 15:01:41

Skolen må bli bedre for de elevene som trenger det aller mest! Les mer om regjeringens stortingsmelding om tidlig innsats i skolen her: https://www.venstre.no/artikkel/2019/11/08/regjeringen-trapper-opp-den-tidlige-innsatsen/

Laster...
Laster...