Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Erna Solberg
2020-07-05 19:34:49

Grindverk er en gammel byggeteknikk som har vært vanlig i naust og låver på Vestlandet. Man tror teknikken kan være 4000 år gammel. Det settes inn harde trenagler, det fikk jeg forsøke i går , da fiskehandleren « Hildegunn på Torget» åpnet sin nye bod på fisketorget i Bergen. Bygget nettopp som grindverk. Bymuseumet i Bergen har bygget med hjelp fra Kriminalomsorg i frihet, Norges Vel og en rekke andre har sponset. Fint å være hjemme i Bergen. Fisketorget ble ennå litt bedre med Hildegunn nye bod.

Erna Solberg
2020-06-30 18:44:35

Det beste med å være statsminister, er å få møte folk, høre deres historier og høre rett fra dem hvordan de påvirkes av beslutningene vi tar. Derfor er det veldig fint å være på reise igjen og snakke med folk ansikt til ansikt! I dag har jeg besøkt Kongsberg, Ringerike og Gran. I Kongsberg fikk jeg snakke med noen av de som har stått i førstelinjen mot viruset på legevakten. Det er imponerende hvordan de rigget seg om på kort tid for å håndtere en svært krevende situasjon. Jeg har også snakket med noen av våre ledende industribedrifter om utfordringer...

Erna Solberg
2020-06-26 10:36:31

Se min halvårlige pressekonferanse her!

Erna Solberg
2020-06-26 07:35:42

Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg kl. 10.30.

Erna Solberg
2020-06-25 15:59:08

Statsminister Erna Solberg og statsrådane Iselin Nybø, Bent Høie og Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen og reiser.

Erna Solberg
2020-06-25 11:42:19

Statsminister Erna Solberg og statsrådane Iselin Nybø, Bent Høie og Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen og reiser.

Erna Solberg
2020-06-24 13:53:48

Hver sommer er det tid for sommerintervjuer og tilhørende fotografering. I år hadde Fotograf Jørn Grønlund med seg bilder han tok av min mor og meg for over seks år siden. Min mor, Inger Wenche, døde i 2016. Veldig fint å få disse fine minnene.

Erna Solberg
2020-06-23 17:22:55

Norske utslipp har ikke vært lavere på 27 år! Det viser nye tall fra SSB. Utslippene i 2019 gikk ned med 3,4%. Det betyr at utslippene har gått ned fire år på rad. I følge Cicero (Senter for klimaforskning) er det nå realistisk at vi kan nå klimamålene for 2020. Dette er svært oppmuntrende tall og viser at regjeringens klimapolitikk virker. Vi har satt oss ambisiøse mål, og de skal vi arbeide hardt for å nå. Vi skal fortsette å kutte utslippene, ikke utviklingen!

Erna Solberg
2020-06-23 11:55:50

Det norske samfunnet er preget av at vi har stor tillit til hverandre og små forskjeller mellom folk. Skal befolkningens tillit og trygghet opprettholdes, må politiet være i stand til å håndtere veldig ulike former for kriminalitet. Fra terrorisme og vold i det fysiske rom, til overgrep på nett og svindel som rammer enkeltmennesker. Tilliten politiet nyter i Norge kan ikke tas for gitt. Tvert imot må politiet stadig utvikle seg for å ivareta tilliten, særlig i den tid hvor kriminaliteten endrer seg og blir mer digital. Vi kan ikke nøye oss med et politi som møter gårsdagens kriminalitetsbilde, vi...

Erna Solberg
2020-06-22 18:40:23

Mange i vårt samfunn både kan og vil jobbe, men blir tvunget ut av jobb fordi de når er viss aldersgrense. Vi skal skape mer og inkludere flere. Da er det feil å tvinge som ønsker å jobbe, ut av jobben. Regjeringen foreslår å øke valgfriheten til den enkelte arbeidstaker ved å fjerne plikten til å fratre, men beholde retten til tå å gå av når særaldersgrensen inntrer. På denne måten opprettholdes muligheten til å gå av, for dem som har behov for det, samtidig som de som har helse og motivasjon til å jobbe lenger får mulighet til å...

Erna Solberg
2020-06-20 19:49:28

Rørende og sterkt at Malala Yousafzai, som ble skutt fordi hun krevde sin rett til å gå på skolen, i går ble ferdig med utdanningen sin. En personlig triumf for henne. Og et forbilde som gir håp til jenter over hele verden. De har alle rett til utdanning og de mulighetene som en utdanning gir. Utdanning for jenter har vært en av mine hjertesaker over mange år, og i dag gleder jeg meg med Malala. Så skal arbeidet for jenters rett til utdanning fortsette med uforminsket kraft.

Erna Solberg
2020-06-19 17:05:19

Vi voksne hadde ikke klart å håndtere pandemien alene. Tusen takk til alle barn og unge og god sommer!

Erna Solberg
2020-06-19 13:00:30

Nå skal det bli enklere å bygge terrasser og tilbygg – uten å måtte gjennom en lang søknadsprosess! 😃 Vi foreslår nye regler som skal gjøre det enklere og billigere for folk å bruke arealet på tomten sin. Samtidig fjerner vi unødvendig byråkrati, sånn at kommunene slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker. Det er en vinn-vinn situasjon. God helg!

Erna Solberg
2020-06-18 09:59:10

Norge er valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter pressen kl. 10.00.

Erna Solberg
2020-06-18 08:32:16

Norge er valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter pressen kl. 10.00.

Erna Solberg
2020-06-17 22:26:54

Jeg vil takke FNs medlemsland for tilliten de har vist når det i kveld har blitt klart at Norge får en plass i FNs sikkerhetsråd. Det er 20 år siden vi satt der sist. Norge skal bruke vår plass til å ivareta norske interesser og verdier i en urolig verden. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for vårt arbeid. Vi vil samarbeide tett med alle medlemmene av Sikkerhetsrådet og bidra...

Erna Solberg
2020-06-16 08:49:04

Fraværsgrensen fungerer! Elevene er mer på skolen og de lærer mer! Etter at fraværsgrensen ble innført for fire år siden, har fraværet i snitt gått ned med 27 prosent. Størst nedgang i fraværet har det vært blant elever som hadde høyest fravær før, og svakest karakterer. Også karakterene til elevene har blitt bedre. Dette viser at det å stille krav til oppmøte og tilstedeværelse i videregående skole var, og fortsatt er riktig. 😊

Erna Solberg
2020-06-15 21:33:26

Når vi gjenåpner Norge, må vi gjøre det sammen, kontrollert og over tid. Jeg er glad for at vi nå, under forutsetning av at smittevernreglene kan innfris, omsider kan gjenåpne treningssentre, badeland og svømmehaller. I dag tidlig besøkte jeg badeanlegget i Frognerparken. De er i full gang med forberedelsene. Her er noen bilder fra besøket 😊

Erna Solberg
2020-06-15 12:10:05

Nå har vi kontroll på smittespredningen og trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi. Utviklingen går rett vei. Den registrerte arbeidsledigheten er fortsatt høy, men på vei ned. Vår jobb fremover er å legge til rette for at det skapes flere nye jobber. Når den akutte helsekrisen er over, må vi sette arbeidsplasser først. Les hele min kronikk i Dagens Næringsliv her:

Erna Solberg
2020-06-12 10:29:54

Klokken 14.00 inviterer helseministeren og jeg til pressekonferanse om reiser og åpning av flere virksomheter og aktiviteter. Du kan se pressekonferansen her.

Laster...
Laster...