Beta
Søket ga 969 treff
Abid Q. Raja
2021-04-09 19:24:50

9. april er en av de aller mest triste dagene i norsk historie. Jeg er både forbauset og skuffet, men også ganske lei meg, over tweeten fra #CarlBildt. Man hadde håpet å unngå den slags fra sin nærmeste nabo!

Abid Q. Raja
2021-04-08 11:46:35

Dette synes jeg er viktig og velfortjent! Gratulerer til Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen som får Fritt Ords pris for sterke bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge🙌🏽🇳🇴

Abid Q. Raja
2021-04-07 15:47:21

Ser frem til at vi kommer i gang igjen🙌🏽

Abid Q. Raja
2021-04-01 16:14:25

Velkommen Tor🙌🏽

Abid Q. Raja
2021-03-30 17:08:04

For en prestasjon! Store gratulasjoner til både Malene Trosten Andersen og ikke minst til Elias Ishoel med sammenlagt seier i Amsoil Snocross!!! 🥇🥇

Abid Q. Raja
2021-03-26 13:00:12

❗️👉No kjem museumsmeldinga! Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterer meldinga direkte frå Teknisk museum fredag 26. mars kl. 13.00. Stortingsmeldinga "Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid" drøftar vegen vidare for museumssektoren i eit generasjonsperspektiv. Meldinga vurderer utviklinga i sektoren i lys av museumsreforma og viser ambisjonane for regjeringas museumspolitikk framover.

Abid Q. Raja
2021-03-25 19:40:12

❗️👉No kjem museumsmeldinga! Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterer meldinga direkte frå Teknisk museum fredag 26. mars kl. 13.00. Stortingsmeldinga "Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid" drøftar vegen vidare for museumssektoren i eit generasjonsperspektiv. Meldinga vurderer utviklinga i sektoren i lys av museumsreforma og viser ambisjonane for regjeringas museumspolitikk framover.

Abid Q. Raja
2021-03-25 16:40:08

I dag skriv vi språkhistorie i Noreg🌟Aldri før har landet vårt hatt ei heilskapeleg språklov. I lova blir norsk språk verna og styrkt. Lova styrker også posisjonen til samisk, kvensk, romani og romanes. Og i tillegg får norsk teiknspråk status som nasjonalt teiknspråk. Norges Døveforbund Hverdagsdøv Døves Media https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-108-l-20192020/id2701451/

Abid Q. Raja
2021-03-25 11:13:06

I krisen er det viktig for meg som kulturminister å sikre idretten, kulturen og frivilligheten. Stimuleringsordning for kultursektoren er på plass, kompensasjonsordningen er på høring, og nå er også ordningen for idretten og frivilligheten på plass.

Abid Q. Raja
2021-03-24 15:40:52

I regjeringens dataspillstrategi Spillerom 🎮 ønsker vi å løfte frem dataspill som næring, som kunstuttrykk og som fritidsaktivitet. Rundt omkring i landet finnes det sterke miljøer som produserer dataspill av høy kvalitet. Nå har Norsk filminstitutt tildelt 15 millioner kroner til ti forskjellige dataspill som er under utvikling. Dette er i tråd med regjeringens ambisjoner, og bidrar til å videreutvikle en bransje som er i rivende utvikling. Venstre utgjør en forskjell! 💚 Dette er vel bra, eller hva? 👋🏼 👇🏽👇🏽👇🏽

Abid Q. Raja
2021-03-24 15:22:32

I dag har jeg forsøkt å forklare Sylvi Listhaug hva som er felles for jødehat, muslimhat og feks innvandrerhat. Det er hatet. Det er fordommene. Hat og fordommer bør ingen politikere fremme. Jeg vet ikke om jeg lykkes med å forklare dette godt nok, du kan iallfall se og bedømme selv her👇🏽

Abid Q. Raja
2021-03-23 07:42:11

Nakne rumper i NRKs Superkroppen ble stanset i Google Play. Ekke det absurd?

Abid Q. Raja
2021-03-21 16:31:03

I dag markerer jeg som kultur- og likestillingsminister rockesokk på denne måten👇🏽21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom og ved å gå med ulike strømper feirer vi at vi alle er like og unike🌈 Del gjerne dine bilder med #rockesokk♥️

Abid Q. Raja
2021-03-18 15:53:14

🙋‍♂️Kultur for barn og unge er kjempeviktig! ❓Men hvordan kan vi få flere til å delta? Og hva skal til for å gi ungdommen det brede og relevante tilbudet som de ønsker seg? 👉Regjeringen har tatt en grundig gjennomgang og presenterer fredag 19. mars norgeshistoriens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur!

Abid Q. Raja
2021-03-18 11:54:52

Snikislamiseringen når nye høyder når Spetalen begynner å be til Allah🤭

Abid Q. Raja
2021-03-12 15:38:41

2 måneder igjen til 17.mai🇳🇴 Foreløpig uklart hvordan markeringene blir, så skal vi gjøre så godt vi kan med å legge til rette for at barn og unge kan få den best mulige feiringen hensyntatt koronasituasjonen. Håper på bedre dager for alle fra starten av mai🤞🏽

Abid Q. Raja
2021-03-12 13:07:50

Kjære alle sammen. Det har gått et år siden landet stengte ned, og kunst- og kulturlivet, idretten og frivilligheten ble satt i en dyp krise. Jeg har vært veldig usikker på om jeg i det hele tatt kom til å skrive dette innlegget, og når jeg nå har skrevet det så har jeg kviet meg for å trykke «publiser». For hva skal jeg si? Skal jeg igjen takke? Skal jeg igjen be dere holde ut? Vil det jeg har skrevet bety noe? Skal jeg si noe i dag, eller skal jeg virkelig ikke si noe i dag? Jeg tenker at...

Abid Q. Raja
2021-03-11 10:21:12

Idretten og frivilligheten har hatt et utrolig krevende år. All honnør til den fantastiske dugnaden frivillige fortsetter å legge ned for å gi våre barn en best mulig barndom. Jeg vil også berømme idrettsnorge for å ha stått sammen og som fortsetter å holde ut🙏🏽

Abid Q. Raja
2021-03-08 11:49:58

Norskpakistanske menn må skjerpe seg vedr likestilling. Gratulerer med dagen folkens🇳🇴

Abid Q. Raja
2021-03-08 08:40:54

Gratulerer med dagen alle sammen♥️ I dag skulle jeg som likestillingsminister ha deltatt fysisk i 8.mars-markeringer, gått i tog, hold taler, debattert. Men det er korona. Så mye skjer heller digitalt. Jeg starter dagen med første tale, til #UNIO sitt frokostseminar med seminartittel: Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen? Likestilling kommer ikke av seg selv. Det må kjempes for. Hver eneste dag. Og vi må jobbe for at alle kvinner, i Norge, i alle miljø, og i hele verden, kan få full likestilling. Noe mindre enn det er ikke godt nok! Vi i Norge ligger godt an, men...

Laster...
Laster...