Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Venstre
2019-04-11 15:57:33

RT @SSlettebakken: Venstre viser vei💚Klimakamp @Venstre @kldep @EUCouncilTVNews https://t.co/QlAhKgtSia

Venstre
2019-04-11 14:38:30

RT @WWFNorge: Hurra! De nordiske miljøvernministrene har akkurat signert en erklæring for å bekjempe marin forsøpling globalt 🌊🐟 De forplikter seg her til å jobbe for en ny global avtale for å stanse plastforsøplingen. 💪 https://t.co/1I9ig5H42k https://t.co/REwe7dEzL4

Venstre
2019-04-11 14:13:59

RT @Torund: 👍"CO2-fangst og -lagring er en nødvendig teknologi for at vi skal nå våre klimamål. Et vellykket norsk prosjekt vil ha stor betydning for videre utvikling av CO2-håndtering både i Europa og globalt", sier @olaelvestuen @kldep https://t.co/4MX9Qi3mH6 https://t.co/woRkINvVzP

Venstre
2019-04-11 12:39:29

RT @Rotevatn: Og der var debatten over. Ap sine klimapolitikarar @EspenBarthEide og @AsmundAukrust, som stadig meiner regjeringa gjer for lite, ville altså ikkje forklare kvifor Ap stemmer mot dette tiltaket for biologisk mangfald og kutt i klimautslepp. Skuffande. Men ikkje overraskande.

Venstre
2019-04-11 12:39:20

RT @Rotevatn: Men SV og @vonKnag støttar regjeringa sitt forslag. Veldig bra! Godt at enkelte på raudgrøn side er for klima- og miljøpolitikk også når det får konsekvensar for nokon.

Venstre
2019-04-11 12:39:02

RT @Rotevatn: "Symbolpolitikk", seier Sp og @geirpo. 2000-4000 dekar blir nydyrka kvart år. Med svære klimautslepp som konsekvens. I område som er heim for 183 raudlista artar. I staden vil Sp ...frita tungtransporten for CO2-avgift (korleis det no skulle henge saman). For ein gjeng.

Venstre
2019-04-11 10:29:43

RT @FredrikGMyhre: Fantastisk bra jobba @olaelvestuen - oppnådd enighet blant de nordiske miljøministrene om å jobbe for en global avtale for å bekjempe forsøpling av havet! En juridisk bindende avtale mot #forsøpling er veien for å løse plastutfordringen globalt! 💙🌊 https://t.co/amJlzlb7Ki https://t.co/XrXCBXkQbm

Venstre
2019-04-11 10:29:07

RT @Rotevatn: No debatterer Stortinget regjeringa sitt forslag om å forby drenering av myr for nydyrking. Eit viktig tiltak for å få ned klimautslepp og sikre biologisk mangfald. Ap argumenterer sterkt mot på talarstolen. Skal tru om @EspenBarthEide og @AsmundAukrust har tenkt å ta ordet...?

Venstre
2019-04-10 23:31:21

RT @gurimelby: @MartinHenriksen @Haugsbakken @NilsKristen Men da begynner det forsåvidt å bli ganske små forskjeller fra de ordningene regjeringen innfører som dere hevder er usosiale og de ordningene dere vil ha?

Venstre
2019-04-10 18:54:20

– Aps vedtak er en grunnleggende usosial modell der de prioriterer å gi alle familier et gratistilbud, mens lavinntektsfamilier med barn i 2.–4. trinn ikke skal få noe, sier @gurimelby #dax18 https://t.co/6htNn4EnL9

Venstre
2019-04-10 17:53:15

RT @Trinesg: @SeherAydar For en håpløs «politikerdebatter». Forslaget ble fremmet ( og fikk flertall) før Rødt kom inn på Stortinget. Jeg…

Venstre
2019-04-10 17:29:14

RT @Tholien: Forskjellen på å sitte i regjering og å sitte på gangen: https://t.co/Utn64Dysqx

Venstre
2019-04-10 17:08:13

Regjeringen skal lage Norges første dataspillstrategi og vil ha innspill!

Venstre
2019-04-10 16:08:17

Hurra! I dag ble endelig lovforslag om pelsdyrforbudet lagt fram! Vi har blitt nedstemt på Stortinget, derfor er vi stolte over å få det gjennom i regjering. @dyrevern besøkte @gurimelby i dag for å feire 💚 https://t.co/qt3jdWj5B5

Venstre
2019-04-10 15:49:05

RT @Rotevatn: Mange gode saker i statsråd i dag. M.a. samtykke til klimasamarbeid med EU, forbod mot pelsdyroppdrett og liberalisering av drosjenæringa. Det er ikkje store avstandar i norsk politikk, men desse sakene kunne berre ei liberal, borgarleg regjering levere. https://t.co/4WseJKOCY9

Venstre
2019-04-10 15:40:34

RT @Nina_Jensen: Flott med et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid mot marin forsøpling ⁦@olaelvestuen⁩ #nullvisjon #passonplastic #plast https://t.co/F7JlgO7GjS

Venstre
2019-04-10 15:37:04

RT @dyrevern: HURRA! Regjeringen har i dag lagt frem lovforslag om forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Vi jobber videre for en ansvarlig a…

Venstre
2019-04-10 12:15:49

RT @Trinesg: Hyggelig å kunne bidra med: «Skikkelig gode nyheter» på likestillingsfeltet https://t.co/eu4Sdm5Tlf

Venstre
2019-04-10 12:15:46

RT @Trinesg: Har du vært på leirskole? Da veit at dette en noe en oftest husker godt 😊👏💚 Her lærer barn mye om selvstendighet og livet. S…

Venstre
2019-04-10 11:27:30

RT @kldep: Regjeringen ber i dag Stortinget slutte seg til en avtale med EU om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. - Vi ber nå Stort…

Laster...
Laster...