Beta
Søket ga 667 treff
Martin Henriksen
2019-08-15 22:14:23

@Alltid_uansett @utdanningsf Skolemat får mye oppmerksomhet i en valgkamp, det er ikke så unaturlig. Vi diskuterer gjerne andre saker også, som lærermangel og ukvalifiserte til krampa tar oss.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:13:12

@Alltid_uansett @utdanningsf Det er helt greit at skolemat ikke står på lista til UDF (selv om den står på mange andres liste, bla Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet). Men det konkurrerer altså ikke ut viktige skoletiltak i Aps politikk eller budsjetter. Derfor stusser jeg.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:11:04

@MathildeTG @Alltid_uansett @utdanningsf Dette er altså 2-3 mrd friske midler som Høyre ikke har. Kommer i tillegg, tas ikke en krone fra skole fra skolebudsjettet. Høyre mener alt må prioriteres innenfor skolebudsjettet, Ap prioriterer mer til skole (og helse). En falsk og litt uredelig motsetning.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:09:21

@ErikLovstad @MagneBjella @Ap_utdanning @utdanningsnytt Dette er litt rart. Hvor kommer ideen om at man ENTEN må satse på skolemat eller lærere egentlig fra? Det et jo et galt premiss. Ap har prioritert tiltak mot lærermangel, og tatt det opp gjentatte ganger. Og vi har plass til skolemat.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:06:03

@Alltid_uansett @utdanningsf Jeg hadde inntrykk av at UDF støttet skolemat med rammer (som du har uttalt senest i går) om at pengene tas fra helsebudsjettet, lærerne skal ikke servere og maten må være enkel. Det er nettopp det som er klare premisser for skolemat i vårt forslag.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:05:14

@Alltid_uansett @utdanningsf Ap har tatt opp lærermangel og den høye andelen ukvalifiserte mange ganger i Stortinget og media. Det vil vi fortsette med. Synes utspillet er rart. Er det en motsetning mellom innsats for kvalifiserte lærere og skolemat? Vi prioriterer begge, pluss mye annet.

Martin Henriksen
2019-08-14 17:04:10

Ap vil ha skolemat, for bedre helse, konsentrasjon og utjevning av forskjeller. Men et tydelig premiss for oss er at det ikke er lærerne som skal ta den oppgaven. https://t.co/JyDOqJlO9w

Martin Henriksen
2019-08-12 22:30:39

@Odden @jasnoen Eller med Rødt om «profittfri salami NÅ!»

Martin Henriksen
2019-08-12 22:24:15

@jasnoen Ingenting smaker som kommunal geitost.

Martin Henriksen
2019-08-07 22:32:32

@audunlysbakken Enig i det, faktisk.

Martin Henriksen
2019-08-07 18:33:41

Enig. Hørt at mattelærere er ganske tunge. 🧐 https://t.co/Q2AhifDWsQ

Martin Henriksen
2019-08-06 14:01:37

@MathildeTG @Alltid_uansett @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Kvalifiserte lærere er d viktigste for en god skole. Derfor er vi mot kompetansekrav med tilbakevirkende kraft og vil ta tak i lærermangelen. Og derfor styrker vi kommuneøkonomien for mulighet til flere lærere, og vi satser mer på rekruttering. (Og ja vi er også for skolemat.)

Martin Henriksen
2019-08-06 12:33:05

@kentgudmundsen @MathildeTG @TorsteinTS @erna_solberg Herregud. Vi har prioritert dette konsekvent og i alle budsjetter. Takk for i dag.

Martin Henriksen
2019-08-06 12:21:13

@Alltid_uansett @MathildeTG @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Jo. Lærermangel og rekord i ukvalifiserte gjør jobben som skal gjøres ute i klasserommene mye vanskeligere.

Martin Henriksen
2019-08-06 12:20:30

@MathildeTG @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Hallo, du kan jo lese et av de andre svarene. Hvis du likevel vil fortsette å klemme på denne sitronen en stund til, gjerne det. Mer satsing på lesing, skriving og regning i våre budsjetter enn hos dere.

Martin Henriksen
2019-08-06 12:18:23

@MathildeTG @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Vi har en helhetlig skolepolitikk, der endringa i opplæringslovens § 1-4 handla om intensivopplæring, og vi har offensiv satsing på lesing, skriving og regning og satsing på lærerne på statsbudsjettet som langt overgår regjeringa.

Martin Henriksen
2019-08-06 12:13:57

@MathildeTG @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Det heter jo lese, skrive, regnegaranti. Så du kan jo forsøke å gjette hva den handler om. (Og det er ikke fag, men grunnleggende ferdigheter som er en forutsetning for læring i alle fag).

Martin Henriksen
2019-08-06 12:08:11

@MathildeTG @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Vi har en mye mer offensiv og bred satsing for at alle elever skal lære å lese, skrive og regne skikkelig. Det faller visst Høyre tungt for brystet 🤷‍♂️

Martin Henriksen
2019-08-06 12:06:58

@MathildeTG @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Nå tror jeg de fleste har falt av polemikken deres her, men som vi har svart dere flere ganger (på dette rare angrepet): Ap vil ha intensivopplæring for elever som sliter, også etter 4.klasse, og en egen lese, skrive, regnegaranti for de yngste med midler i statsbudsjettet.

Martin Henriksen
2019-08-06 12:04:43

@MathildeTG @kentgudmundsen @TorsteinTS @erna_solberg Og vi har i tillegg flere ganger fremma forslag om en egen lese, skrive og regnegaranti for de yngste elevene, fulgt opp med midler. Regjeringa har stemt mot ALLE ganger, og ikke brukt skikkelig midler på dette.

Laster...
Laster...