Beta
Søket ga 667 treff
Martin Henriksen
2019-08-19 09:26:09

@MathildeTG @jonasgahrstore Har svart deg i annen tråd, men: Vi lovet 3000 lærere i perioden, det har vi levert på. Altså flere lærere enn regjeringen, og vi forsetter opptrappingen ut over lærernormen. Hvor mange flere lærere vil Høyre ha fram til 2021? Mener dere lærernormen er ferdig opptrappet?

Martin Henriksen
2019-08-19 09:25:08

@MathildeTG @Alltid_uansett @jonasgahrstore @Ap_utdanning Vi lovet 3000 lærere i perioden, det har vi levert på så langt. Det betyr flere lærere enn regjeringen, og vi forsetter opptrappingen ut over den vedtatte lærernormen. Hvor mange flere lærere vil Høyre ha fram til 2021? Mener dere lærernormen er ferdig opptrappet?

Martin Henriksen
2019-08-19 09:20:30

@MathildeTG @Alltid_uansett @jonasgahrstore @Ap_utdanning Nei. Det er halvårseffekt av antallet lærere, som det vanlige er i budsjett. Midler avgjøres i desember, ansettelser fra august. Det er altså ikke 300.000 pr lærer, men 722.000 (som er kostnaden pr årsverk i følge svar fra Finansdepartementet.)

Martin Henriksen
2019-08-19 08:20:14

@MathildeTG @jonasgahrstore Nei, vi bevilger penger til flere lærere enn det som ligger i lærernormen, +styrket laget rundt eleven med eks miljøarbeidere, helsesøstre og innsatsteam. Lærermangel og andelen ukvalifiserte er en vanskelig sak for H og angrep er det beste forsvar.

Martin Henriksen
2019-08-19 00:09:21

@MathildeTG @Alltid_uansett @jonasgahrstore @Ap_utdanning Vi foreslo 3000 flere lærere i perioden, og har levert på vårt løfte. Vi har forslått tiltak mot lærermangelen som kommunene sliter med, mens regjeringa ser ut til å være såre fornøyd med egen innsats.

Martin Henriksen
2019-08-19 00:07:50

@MathildeTG @Alltid_uansett @jonasgahrstore @Ap_utdanning Vi har satt av midler til 500 flere lærere enn regjeringa i 2019, foreslått endringer for å få ned frafallet i utdanningene, sørge for at flere nyutdanna faktisk begynner som lærere. Og mer. Mangelen på lærere og den rekordhøye andelen ukvalifiserte i klasserommene er alvorlig.

Martin Henriksen
2019-08-17 17:29:33

@stor_eva @utdanningsf @Ap_utdanning Det vil jo være et tilskudd som del av spleiselag som ikke kan brukes på annet. Kan ikke ta skolematmidler IG bruke på asfalt.

Martin Henriksen
2019-08-17 15:58:29

@stor_eva @utdanningsf @Ap_utdanning Dette har vi svart på mange ganger, også i saken. Det er et premiss for oss at lærerne ikke skal ha denne oppgaven. Det kan sikres på mange måter. Og jeg kjenner ingen kommunepolitikere som mener lærerne skal lage mat.

Martin Henriksen
2019-08-17 15:52:50

@KO_Nordseth @TorsteinTS @utdanningsf @AndersKLangset @Ap_utdanning @Arbeiderpartiet En lang rekke skoler som gjør dette i dag, fullt realistisk og ofte til en billigere penge enn det Ap har lagt inn i vårt forslag. Mange overdriver både kostnader og praktiske konsekvenser.

Martin Henriksen
2019-08-17 15:51:14

@KO_Nordseth @TorsteinTS @utdanningsf @AndersKLangset @Ap_utdanning @Arbeiderpartiet Det er jo ikke riktig. Varm mat krever noe helt annet enn det Ap foreslår, som er et enkelt, sunt måltid av brødmat og frukt/grønt. Trenger ikke avanserte kjøkkenløsninger, og vi har foreslått både tilskudd til administrasjon og en ordning for oppgradering av skolebygg.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:49:23

@MathildeTG @PederWEgseth @Alltid_uansett @utdanningsf Si fra når Høyre er klare til å slutte å leke språkpoliti og diskutere politikk. (Er ikke en politisk ambisjon forutsetningen for ethvert løfte partiene kommer med? Lager Høyre politikk uten ambisjoner? Her tror jeg grensa for hva man bør krangle om går for min del.)

Martin Henriksen
2019-08-15 22:47:55

@PederWEgseth @MathildeTG @Alltid_uansett @utdanningsf 1. Vi finansierer det. 2. Si fra når Høyre er klare til å slutte å leke språkpoliti og diskutere politikk.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:45:39

@Alltid_uansett @MathildeTG @jonasgahrstore @jantoresanner @erna_solberg Enig i det. Så lenge jeg har sittet på Stortinget har mange nok lærere, med tid og tillit vært det viktigste for Ap. Situasjonen er alvorlig, andelen ukvalifiserte øker stadig, derfor er vi åpne for nye, offensive tiltak. Bra UDF presser på.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:38:40

@MathildeTG @jonasgahrstore @Alltid_uansett @jantoresanner @erna_solberg Regjeringa går mot lærermangel med åpne øyne. Vi har midler til 3000 flere lærere i perioden, rekrutteringskampanje, redusere frafall på lærerutdanning. I tillegg foreslått flere andre tiltak for å få flere kvalifiserte. Tatt det opp med regjeringa, blitt nedstemt 🤷‍♂️

Martin Henriksen
2019-08-15 22:33:13

@MathildeTG @Alltid_uansett @utdanningsf Fordi det er forskjell på halvårseffekt og helårseffekt, blant annet. Regnestykket har vi vist til, med varekost og midler til administrasjon. Uansett er det en politisk ambisjon vi vil ha på plass. Petimeterkalkulatorkrangling kan dere gjerne drive med, dette vil vil få til.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:29:59

@MathildeTG @Alltid_uansett @utdanningsf @jonasgahrstore Det er interessant at Høyre gjerne vil diskutere nøyaktige kronebeløp på skolemat, men da dere la fram en skolepakke forrige uke kunne altså Erna Solberg overhodet ikke svare på hva det kosta. Hva om dere starter med dere selv?

Martin Henriksen
2019-08-15 22:23:35

@MathildeTG @Alltid_uansett @utdanningsf Dersom alle elever i grunnskolen skal få et enkelt skolemåltid gratis i et helt skoleår, anslår vi at det vil koste 2,34 milliarder. 650 mill for videregående. Spleiselag mellom stat og kommune. Hvor mange kroner har Høyre til skolemat?

Martin Henriksen
2019-08-15 22:22:55

@MathildeTG @Alltid_uansett @utdanningsf Det ligger 716 millioner til oppstart i vårt alternative budsjett. Og kostnaden har vi gjort rede for (som du garantert har fått med deg). Vi er klare til å bevilge det dette koster.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:20:38

@Alltid_uansett @utdanningsf @Hoyre @Arbeiderpartiet Vi har foreslått bla. å fjerne avskilting av erfarne lærere, midler til flere lærere, seniortiltak, rekrutteringskampanje, redusere frafall på lærerutdanning, forskriftsfeste veiledning, mer treffsikre opptakskrav. Og er åpen for flere gode forslag - situasjonen er alvorlig.

Martin Henriksen
2019-08-15 22:16:56

@ErikLovstad @MagneBjella @Ap_utdanning @utdanningsnytt Ja. Men hvorfor skal lærere akseptere Høyres premiss om at nye tiltak i skolen må finansieres innenfor dagens skolebudsjett? Vi vil satse mer og øke rammene til skolen, med tiltak mot lærermangel, tidlig innsats, praktisk skole og skolemat. Blant annet.

Laster...
Laster...