Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Jon Helgheim
2019-11-20 00:00:23

@trengerkaffe @atlings Nei. Litt avhengig av type krim og landbakgrunn, snakker vi fort 2-300% høyere. Det synes jeg er mye.

Jon Helgheim
2019-11-19 23:55:06

@FloydPage @mhagelia Det gjør den ikke på noe som helst måte, men kulturforskjeller er min beste forklaring.

Jon Helgheim
2019-11-19 23:53:51

@BNMeling Ok. Men husk at illusjoner ikke er ekte og det er sannsynligvis mulig å søke hjelp for å fjerne de. Lykke til, og god bedring.

Jon Helgheim
2019-11-19 23:51:14

@trengerkaffe @atlings Det er veldig feil. Den statistikken kan du umulig ha sett. Den viser at innvandrere begår mye mer kriminalitet og veldig mye mer voldskrim. Andregenerasjon begår enda mer enn førstegenerasjon igjen. Det er veldig dyster lesning, selv om man justerer for alder og kjønn.

Jon Helgheim
2019-11-19 23:45:10

@mhagelia @FloydPage I statistikken er du «innvandrer» om du er født i utlandet av to utenlandsfødte. Du er «norskfødt med innvandrerbakgrunn» om du er født i Norge av to innvandrere. Sistnevnte telles gjerne med når vi snakker om innvandrerbefolkningen. Mer enn 2. gen. telles ikke som innvandrer

Jon Helgheim
2019-11-19 23:40:51

@mhagelia @FloydPage I statistikken er du innvandrer hele livet om du er født i utlandet av to utenlandsfødte. I statistikken er du norskfødt med innvandrerbakgrunn om du er født i Norge av to innvandrere. Sistnevnte telles gjerne med når vi snakker om innvandrerbefolkningen.

Jon Helgheim
2019-11-19 23:24:09

@mhagelia @synove123 @BNMeling @LukasJohansenX Det dras opp ofte, med god grunn. Det er ubeskrivelig grusomt å drepe masse mennesker fordi du angivelig er redd for at innvandrere skal gjøre det samme. Men det er altså likevel ikke noe god grunn til å føre en hodeløs innvandringspolitikk, fordi noen har gjort grusomme ting.

Jon Helgheim
2019-11-19 22:52:11

@atlings @trengerkaffe En mye høyere andel innvandrere enn svensker, begår voldskrim i Sverige. Selv om man justerer for sosioøkonomiske forhold, begår de mer. Dette gjelder ikke alle utlendinger, men spesielt noen landgrupper.

Jon Helgheim
2019-11-19 22:42:16

@atlings Slik har svenskene også argumentert i en årrekke. Endeløse avsporinger og bortforklaringer, på grunn av sin grenseløse angst for problematikken. Resultatet av berøringsangsten er at situasjonen har kommet helt ut av kontroll og det minner mest om krig.

Jon Helgheim
2019-11-19 22:38:06

@trengerkaffe Nei, ingen har sagt at utlendinger generelt har en iboende voldelighet. Du kommenterer på en påstand om at situasjonen i Sverige skyldes innvandring og at svensker uansett ikke begår like mye voldskrim, selv om man hadde hatt samme økonomiske forskjeller. Hold deg til dette.

Jon Helgheim
2019-11-19 22:34:09

@KTerstad Kan du ikke lese? Jeg skriver at forskjellene i tilbøyeligheten til vold er der, selv om man utjevner og tar hensyn til kjønn, alder og sosioøkonomiske forhold. Dette forklarer noe av forskjellen, men langt fra alt. Hva tror du resten av forskjellen skyldes?

Jon Helgheim
2019-11-19 22:29:14

@BNMeling Lavt, lavt nivå Meling. Meget lavt og meget pinlig.

Jon Helgheim
2019-11-19 21:54:09

@BNMeling Ærlig talt Meling🤦🏼‍♂️ Er dette et noe du er stolt av? Du stiller et spørsmål og får et skikkelig svar, som fjerner din illusjon av at jeg er rasist. Så senker du deg ned til rent sandkasse-nivå.. Pinlig!

Jon Helgheim
2019-11-19 20:21:39

@KTerstad Dette vet vi mye om. Dersom vi utjevner for kjønn, alder og sosiale forhold, så reduseres overrep. en del. Men på vold, er det fortsatt en stor overrep. for innvandrere fra nord-afrika og Midtøsten. De er altså mer tilbøyelig til å begå vold, selv om vi utjevner.

Jon Helgheim
2019-11-19 19:45:27

@BNMeling Dessverre ønsker ikke dagens venstrevridde forskere undersøke dette. Men jeg er ganske enig med skuespiller Houssam Zamour, som tror det har noe med innvandring fra andre, mer mannssjåvinistiske, patriarkalske og voldsorienterte kulturer. Hva tror du? https://t.co/YqNR21vWPN

Jon Helgheim
2019-11-19 19:32:20

@12Bly @MagneBjella Folk kritiserer meg for at jeg ikke kan lese forskning, men dette må vel ta kaka. Du leser tittelen og konkluderer med at det er åpenbart hva vi må gjøre🤦🏼‍♂️

Jon Helgheim
2019-11-19 19:29:41

@JovoldEvenmo @trengerkaffe Jeg baserer meg ikke på hva man hører om, men statistikk fra SSB. Det er heller ingenting som tilsier at mørketallene var større på 80-tallet. Nå har det i følge politiet vokst frem en sterkere trussel-kultur med represalier dersom man snakker med politiet.

Jon Helgheim
2019-11-19 19:21:08

@gjerstrm @LeneWestgaard @PLEASEGOTOGATE Lene er ikke interessert i å svare, hun er bare interessert i å innkassere godhetspoeng hos de rette folka😊

Jon Helgheim
2019-11-19 19:17:43

@JovoldEvenmo @trengerkaffe Volden fra 80-tallet og frem til i dag har vært ganske stabil, men ser ut til å ha økt de siste årene.

Jon Helgheim
2019-11-19 19:16:30

@trengerkaffe Mulig det er en del slossing på bygda i Norge, men du kommenterer nå på et innlegg om den økende volden i svenske byer. Hvordan i himmelens navn klarer du å sammenligne dét, med landsbygda i Norge og så konkludere med at jeg lyver?

Laster...
Laster...