Beta
Søket ga 385 treff
Bent Høie
2019-06-22 15:28:38

Happy Pride! 🌈

Bent Høie
2019-06-22 07:02:41

Nå skal vi gjøre det enklere for helsepersonell å lære av behandling som de har tatt del i. En endring som er etterspurt av helsepersonell, og som vil komme pasientene til gode! 😊

Bent Høie
2019-06-20 23:34:31

«Naturen bryr seg ikke om hvem du er, hvem du elsker eller hvilken bakgrunn du har. I naturen er alle velkommen.» Sier Dag Terje Klarp Solvang 💙

Bent Høie
2019-06-20 17:40:08

Vi må tørre å tenke nytt for å kunne hjelpe de rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet. I dag har Trine og jeg fått rapporten fra Seraf som beskriver hvordan man kan gjennomføre et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling. Vi skal nå gå nøye igjennom rapporten for å vurdere hvordan den skal følges opp, men vi var i dag glad for at Seraf og arbeidsgruppen har gitt oss et godt grunnlag for videre oppfølging! Les mer om rapporten her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsoksprosjekt-med-heroinassistert-behandlingy-side/id2660842/

Bent Høie
2019-06-19 05:57:00

Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år! Veldig gode nyheter, som blant annet skyldes mindre røyking og bedre kosthold 👏 👏

Bent Høie
2019-06-18 19:27:50

I dag mottok jeg en solid NOU fra tvangslovsutvalget, som jeg virkelig har sett frem til. Dagens bestemmelser om tvang er uoversiktlige og kan skape usikkerhet blant pasienter og behandlere. Vi trenger regler som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov, og som er til hjelp i arbeidet med å få mindre og riktigere bruke av tvang. Denne utredningen legger grunnlaget for det. Her kan du lese mer om NOU-en "Tvangsbegrensningsloven": www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-foreslar-ny-tvangslov-i-helse--og-omsorgssektoren/id2654924/

Bent Høie
2019-06-16 19:46:49

Når man tenker gjennom hva kjærligheten betyr for en selv, så vet man hvor mye det betyr for andre å få elske den de vil. Happy Pride!

Bent Høie
2019-06-15 18:57:22

"Vær så religiøs du bare vil, men lev og la andre leve. Ikke dikter hvordan andre skal leve sine liv eller hvem de skal elske." For en fantastisk ordfører Oslo kan få i Saida Begum 😍🌈

Bent Høie
2019-06-15 14:12:43

Jeg reagerer sterkt på VGs avsløring om natt-transport av eldre pasienter. Helseforetak som har en utbredt praksis med å transportere eldre mennesker ut fra sykehusene på natten må slutte med det umiddelbart.

Bent Høie
2019-06-14 14:34:32

Balansert og informativt fra VG-lederen om endringene som ble vedtatt om fosterreduksjon i Stortinget. Anbefales!

Bent Høie
2019-06-12 05:57:51

Alle innbyggere som hører til Helse Sør-Øst får nå digitalt innsyn i pasientjournalen sin. Snart kan derfor 4,5 millioner nordmenn enkelt lese journalen sin på nett! 💻

Bent Høie
2019-06-11 19:52:23

Helsesykepleierstudiet opplever søkerekord, og nå er det også flere menn som søker. Strålende nyheter!

Bent Høie
2019-06-10 18:54:00

Trine på nitten tok Paracet for å dempe smerten over å føle at hun ikke er god nok. ‍‍ Vi møtte henne i NRK-serien "Jeg mot meg". Trine ville bli advokat og måtte ha fem eller seks i alle fag på skolen. Hun hadde flere jobber og strevde med følelsen av å ikke være god nok. Derfor tok hun smertestillende tabletter. ‍‍ "Bare for å se om det hjelper. På innsiden, på en måte", sa hun. Det begynner å bli en stund siden TV-serien. Men problemstillingen er like aktuell. ‍‍ Det finnes ingen grunn til å sukke oppgitt over de...

Bent Høie
2019-06-10 12:16:37

Morgentur i kajakk - Storholmen til venstre var der jeg fridde til Dag Terje for 20 år siden 💙

Bent Høie
2019-06-08 20:38:14

Tusen takk for åpenheten din, Christine Koht - det betyr så mye for så mange!

Bent Høie
2019-06-07 13:58:26

Alle barn og unge skal ha en venn, og vi skal gi dem profesjonell hjelp når de sliter. Derfor gjør vi mer for våre yngste innbyggere, og trapper opp innsatsen for en bedre psykisk helse! Regjeringen legger derfor i dag frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 💙 ‍‍ Vi skal blant annet: ‍‍ 👩‍⚕️ Ha flere psykologer og helsesykepleiere i kommunene 💻 Sørge for flere digitale verktøy der barn og unge kan få hjelp 💪 Innføre livsmestring som tema i skolen 💌 Gjennomføre en strategi mot ensomhet blant unge 📰 Endre markedsføringsloven slik at reklame ikke viser...

Bent Høie
2019-06-06 19:48:33

En stråmann en er oppkonstruert motstander som man tillegger meninger man argumenterer mot med fynd og klem. Sps Kjersti Toppe har i BT 25. mai bygget en stråmann som vil spare penger på å sentralisere landets fødetilbud, og som ikke vil gi kvinner verken fødselshjelp eller fødesenger uten å krangle. ‍‍ Jeg ville ha argumentert mot en slik stråmann, jeg også. Slik skal jo ikke fødende i landet vårt ha det. ‍‍ 55.000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. De aller fleste føler seg trygge og blir godt ivaretatt av flinke fagfolk. Men ikke alle kvinner opplever fødselen...

Bent Høie
2019-06-06 10:23:05

I dag er det "Hva er viktig for deg?"-dagen"! Et enkelt, men veldig viktig spørsmål alle ansatte i helsetjenesten må stille pasienten.

Bent Høie
2019-06-06 06:53:41

I dag signerer Norge en avtale om et ambisiøst og omfattende samarbeid med andre europeiske land om gendata. Det kan bety mye for de opp mot 100 000 personene i Norge som har en sjelden diagnose! 💙

Bent Høie
2019-06-05 15:43:00

Gratulerer til Tynset - og hele resten av Norge! Endelig kan vi feire åpningen av Norsk helsearkiv på Tynset. Endelig kan sykehus over hele landet frakte pasientjournalene sine hit for digitalisering og langtidsbevaring. Det er et materiale som skal behandles med respekt. Respekt for menneskene de handler om. Respekt for kunnskapen de gir oss om fortiden. Respekt for kunnskapen de kan gi oss i fremtiden. (Les hele talen jeg holdt ved åpningen av Norsk helsearkiv i Tynset her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/apning-av-norsk-helsearkiv/id2653263/)

Laster...
Laster...