Beta
Søket ga 415 treff

Det er dramatisk at over 65% av jordmødrene som har svart på Den norske jordmorforening sin undersøkelse oppgir at de vurderer å slutte på Ahus. Det er jordmødrene som bærer den høye faglige kvaliteten i fødselsomsorgen på sine skuldre. De må vi ta vare på ❤️❤️ Har skrevet om dette sammen med Silje Brekke Bakken og Heidi Westbye Nyhus. Håper du vil lese innlegget, og del gjerne hvis du enig i at det er behov for å styrke sykehusøkonomien‼️ #fulltpåføden

En grundig sak om Beslutningsforum. Nå lovfestes systemet for innføring av nye medisiner i helsetjenesten - uten at det har blitt evaluert. Den norske legeforening og Kreftforeningen er blant dem som reagerer. De frykter at det blir vanskeligere å gi pasienter individuell vurdering - altså at du risikerer å få nei til en medisin selv om den kan fungere for akkurat deg. Arbeiderpartiet vil ikke bidra til å lovfeste Beslutningsforum før det er evaluert. Arbeiderpartiet vil ikke bidra til en lovfesting som kan svekke pasientens rettigheter. Opposisjonens forslag om å evaluere først, og lovfeste etterpå, ble nedstemt av regjeringspartiene.

K V I N N E H E L S E Det satses for lite på kvinnehelse i Norge. En av de pasientgruppene jeg har et hjerte for, er kvinner med endometriose og adenomyose. Dette er kvinner med sterke smerter på grunn av slimhinnevev fra livmoren som er på avveie, for å si det litt folkelig. Kvinnene venter i årevis på riktig diagnose. Da kan de ikke møte hindringer og forskjellebehandling når diagnosen først er satt. Jeg har utfordret Høie på dette i et skriftlig spørsmål. Takk til Lene Brobakken, likeperson i Endometriose i Norge, som gjorde meg oppmerksom på...

Da vi hadde finansdebatten i Stortinget, utfordret jeg Venstres finanspolitiske talsperson, Abid Raja, om det store arbeidspresset ved de store fødeavdelingene og hvorfor ikke sykehusene styrkes mer. Et tema som er like relevant etter at jeg besøkte kvinneklinikken ved Ahus på en veldig travel vakt i går kveld. Svaret fra regjeringspartiet Venstre var ikke særlig betryggende. Mat for eldre på sykehjem er viktig det - men ikke et svar på utfordringene ved landets fødeavdelinger. #fulltpåføden

Jeg har tatt initiativ til en interpellasjonsdebatt i Stortinget på bakgrunn av alle avvikene og voldshendelsene Aftenposten har avslørt i eldreomsorgen. Jeg er bekymret for hvordan vi skal få bukt med volden i eldreomsorgen, når regjeringen leverer det strammeste kommunebudsjettet på 15 år.

I dag har jeg holdt innlegg om fødetilbudet i budsjettdebatten om helse. Kvelden tilbringes på Ahus med tillitsvalgt i Den norske jordmorforening - Anette Johannessen. Her er det er fullt trøkk med fødende i alle fødestuer, og jeg har fått se det store arbeidspresset på nært hold. Takk til både ansatte og ledelse som viser en slik åpenhet og tar meg imot. Arbeiderpartiet satser på våre felles sykehus og fødetilbudet til norske kvinner i vårt alternative budsjett.

Det er langt dette landet. Det meste er nord. ❤️ Dette er ikke greit:

Saken som gjorde sterkest inntrykk i går. Camilla som mistet mannen sin, Kurt, og med det mulighet til å bære fram deres barn. De hadde tatt sine forholdsregler, og fryst ned sæd, siden kreftbehandlingen kunne være skadelig for sædcellene. Før Kurt døde skrev han et testament om at Camilla kunne benytte hans arvemateriale etter hans død. Men loven setter en stopper for det, og til nyttår skal prøven destrueres 😢😢 Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Vi vil fremme forslag i Stortinget for å forandre denne praksisen. Vi håper vi rekker å gjøre endringen slik at det får betydning for...

I et samfunn der stadig flere skal bo «lengst mulig hjemme», må vi sørge for skikkelige transporttilbud til folk. Når hjemmeboende eldre som Magnus mister lappen på grunn av helsa, risikerer vi at de blir helt isolert. Særlig i distriktene med dårlig kollektivtilbud. Å komme seg ut er godt for den fysiske og psykiske helsa. Vi i Arbeiderpartiet fikk i fjor gjennomslag for at kampen mot ensomhet skal bli en del av kommunenes folkehelsearbeid. Når helsa og kjøreevnen skranter, må vi som samfunn må stille opp ❤️🚖

Som mamma til fire barn i alderen 5 til 11 år, innrømmer jeg glatt at «sliten» er et begrep jeg er godt kjent med. Artikkelen jeg lenker til her peker på følgende om eldre arbeidstakere: «De eldste har lite fravær. Mye kunnskap. Sterk lojalitet. Høy ansvarlighet. De er svært dedikerte og engasjerte i jobben.» Er vi flinke nok til å se hvilket gull dette representerer i arbeidsstokken? Og finnes det strukturelle hindre for at eldre arbeidstakere kan få brukt hele sin arbeidsevne, til glede for seg selv og samfunnet?

Takk for invitasjonen til Rotary på Kolbotn for å ha dialog om helse, eldrepolitikk og de store oppgavene kommunene står overfor. Alt dette i rammen av overgangen til Nordre Follo fra 1. januar 2020.

T O D E L T H E L S E V E S E N Stadig flere nordmenn har privat helseforsikring. Det skaper et klasseskille mellom de som kan betale for raskere tilgang til behandling, og de som må stå i den vanlige køen. Dette er grunnleggende urettferdig - fordi det er fellesskapet som tar ansvaret for å utdanne og spesialisere helsepersonell. Bør ikke da fellesskapet nyte godt av kompetansen? Arbeiderpartiet foreslår en omsetningsavgift på helseforsikring. Det kan være en god start, men det trengs antagelig sterkere lut for å få bukt med denne utviklingen. Antallet helseforsikringer forteller oss...

Vi satser på dagaktivitetsplasser, demensvennlige samfunn, kultur og frivillighet 💫 💫 Arbeiderpartiet har lagt fram et godt alternativt statsbudsjett for landets eldre, etter innspill fra blant andre Pensjonistforbundet.

🗣 Norske kreftpasienter risikerer å få nei til livsviktig medisin‼️ Statsminister Erna Solberg har slått full alarm for å unngå en ny skandale som i NAV-saken. Nå frykter Kreftforeningen og opposisjonen at Stortinget er i ferd med å vedta en lov som kan ramme noen av de aller sykeste pasientene i landet. Det handler om godkjenning av nye kreftmedisiner og annen behandling for alvorlig syke mennesker. Vi mener at Beslutningsforum må evalueres før det lovfestes. Saken er komplisert, men viktig! Les gjerne hva generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, og jeg skriver om saken:

Dette er en av grunnene til at jeg ønsker Jonas Gahr Støre som statsminister etter valget i 2021. Vi må ha en offentlig sektor som setter fag i front, og som gir folk som er tettest på brukerne tid og tillit til å gjøre en god jobb. Hva tenker du om Jonas’ invitasjon til å skrote New Public Management i offentlig sektor?

Anbefalt lesning 💫 Jeg ble truffet av denne artikkelen. I dobbel forstand! Hvorfor? - Jeg ble truffet fordi en av de mest rause, vakre, ryddige og stilige personene jeg kjenner i mange år ikke klarte å gå på jobb på grunn av en psykisk lidelse. - Jeg ble truffet fordi en av de blideste, morsomste, sprudlende og engasjerte personene jeg kjenner ikke klarer å gå på jobb på grunn av en operasjonsskade og feilbehandling. - Jeg ble truffet fordi en av de mest pliktoppfyllende, stødige, rause og lojale personene jeg kjenner ikke orker å jobbe fullt lenger på grunn av...

F I N A N S D E B A T T E N Arbeiderpartiet tar et krafttak for mennesker med demens i årets alternative statsbudsjett❣️ Det er en gedigen tabbe av regjeringspartiene å innlemme tilskuddsordningen til dagaktivitetsplasser for mennesker med demens i kommuneramma, når vi bare er halvveis til målet om 9200 dagaktivitetsplasser. Arbeiderpartiet beholder ordningen og øker den til totalt 400 millioner kroner. I tillegg setter vi av penger til flere demensvennlige samfunn, og vil styrke Nasjonalforeningen for folkehelsen sine rammevilkår som bruker- og pårørendeorganisasjon.

På tampen av dagen! Gratulerer med dagen til alle helsefagarbeidere! Deres kompetanse og arbeidsinnsats er verdifull - og vi trenger enda flere av dere i framtida 💫

Støtte fra Dagsavisen på lederplass i dag 💪🏻💪🏻 Blir glad om min historie kan bidra til et tryggere og bedre fødetilbud for kvinnene som kommer etter ❤️

🌟 E I D S V O L L I D A G 🌟 Takk til Varaordfører Hege Svendsen som tok meg med til Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg i Eidsvoll. Skulle nesten tro det var et kapittel fra Gullivers reiser, men det var bare kokken Thor-Arne som hadde skikkelig store arbeidsredskap i det nye, flotte kjøkkenet. Takk også til avdelingsleder Mona Lisa og virksomhetsleder Vidar som tok oss så godt imot.

Laster...
Laster...