Beta
Søket ga 415 treff

A L L M A K T I D E N N E S A L Aldri har det vært så mange kvinner på Stortinget. Nå skal vi behandle bioteknologiloven, og det er på tide med viktige fremskritt for norske kvinner som Arbeiderpartiet har kjempet for i flere år. Gratulerer med kvinnedagen🌹

Møte med fagforeningene ved Stavanger Universitetssykehus. For en bra gjeng 🙌🏻 Takk for nyttig møte og gode innspill. Har du tenkt på hvor mange faggrupper som jobber i sykehusene våre? Hvor komplekse arbeidsoppgaver de skal løse? Og hvor kult det må være å jobbe et slikt sted? Takk til Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Den norske jordmorforening, Econa, Ylf - Yngre legers forening, Den norske legeforening og @NorskFysio 💫

Underfinansierte bemanningsnormer i barnehage og skole, kombinert med de strammeste kommunerammene på 15 år, setter kommunene sjakk matt økonomisk. Når regjeringen ikke stiller opp med pengene satsningene i barnehage og skole faktisk koster, er resultatet at landets kommuner nå må forberede store innsparinger i helse og omsorg. Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen, og jeg har innlegg om dette i Dagsavisen i dag. Håper du vil lese innlegget, og del gjerne hvis du er enig 👍🏻

I går var stortingsgruppa i Innlandet, og jeg benyttet anledningen til å besøke Solveig Karin Johnsen på Lillehammer. Solveig er en sånn fantastisk partidame, som følger med på spørretimen hver onsdag, og heier på oss som er i aksjon der. I fjor sendte hun meg et gullsmykke i posten, med den gamle A-logoen til Arbeiderpartiet. Endelig fikk jeg muligheten til å takke Solveig personlig ❤️🌹

Fint samarbeid med Rælingen-ordfører, Ståle Grøtte, for å vise hvordan regjeringens stramme kommunebudsjetter går utover velferdstjenestene vi skal levere i kommunene. Del gjerne hvis du er enig i at vi må bruke mer penger på eldreomsorg 🌹

Y E S S 🌹 🌹 Jeg støtter helhjertet opp om lønnsfrys for stortingsrepresentanter. Når kampen mot økende forskjeller er en av våre hovedsaker, må vi bidra til å ta ansvar for å stagge utviklingen. For det er ledere og høytlønte som får være med på lønnsfesten, mens vanlige folk blir stående i ro. Det er ikke en utvikling Arbeiderpartiet kan være med på. Enig?

Takk for invitasjonen til årskvinnekonferansen til Oslo Arbeiderparti❣️ Mitt bidrag var å snakke om kvinnehelse og pårørendepolitikk. Mange kvinner bærer en tyngre bør i denne sammenhengen, enten det er snakk om gamle og syke foreldre eller syke barn. Her er det både en lønnsdimensjon, og en kjønnsdimensjon. Når det blir dobbelt så mange eldre de neste 20 årene, og helsepersonell blir en enda knappere ressurs, må vi passe på at dette ikke blir en likestillingsfelle. 📸: Hun bør stille

Nå må regjeringens pekefingerpolitikk ta slutt‼️ ❌ Bemanningsnormer med krav om flere ansatte i barnehager og skoler er kraftig underfinansiert. ❌ Dagaktivitetsplasser for mennesker med demens må kuttes fordi regjeringen bare bidrar med halvparten av pengene som trengs. Det er landets eldre og pleietrengende pasienter i kommunen som må plukke opp regninga når regjeringa stiller krav uten å sende nok penger med. Jeg utfordret kommunalminister Astrup på dette i onsdagens spørretime. «Det er bare å prioritere», sier statsrådene og retter pekefingeren mot lokale politikere. Lettere sagt enn gjort, når kommunene har fått de strammeste budsjettrammene på 15 år. Nok er...

Minivinterferien er over. Avslutter med full pakke❣️ Travle uker venter, så greit å «fete seg litt opp». Håper du har hatt en fin vinterferie, og god ferie til dere som har fri neste uke ✨

Situasjonen i Moria-leiren er prekær. Leger Uten Grenser kaller det en akutt humanitær krise, og rapporterer om at behovet for helsehjelp er omfattende. Personlig samler jeg inn klær og donerer penger til hjelpearbeidet, men jeg har en stemme som kan brukes politisk også. Derfor har jeg stilt dette spørsmålet til utenriksministeren om Moria-leiren:

Dette bærer helt galt av sted‼️ Ikke nok med at de lavtlønte fikk et svakere lønnsoppgjør målt i kroner de siste ti årene, men de fikk lavere oppgjør i prosent også. Dette er oppskriften på et forskjellssamfunn. Frihet henger nært sammen med økonomisk frihet, og med denne utviklingen klarer vi ikke målet om at «alle skal med». Hvordan skal vi sikre at de med lavest inntekt får være med på reisen?

Før jul fikk jeg tilbringe en vakt med de fantastiske damene på fødeavdelingen på Ahus. Jeg fikk se med egne øyne hvor travelt de har det. Nå må det bli slutt på den kroniske underfinansieringen av sykehusene våre! Vi har ikke råd til å miste flere av de dyktige jordmødrene som jobber på Ahus.

Morsdag og tidlig ultralyd: Jeg bruker kvelden til å jobbe med bioteknologi. Vi er spent på hva vi får til, nå som Frp har gått ut av regjering. Da Krf gikk inn i regjeringen, fikk de i Granavolden-plattformen vetorett på alle spørsmål knyttet til bioteknologi. En av de store kampsakene for oss i Arbeiderpartiet, er tilbud om tidlig ultralyd (i uke 12) til alle kvinner. Hadde ikke det vært en fin mordagspresang til alle vordende mødre?

H E I A H E L T I D ‼️ Ved siden av helse- og omsorgssektoren, er det varehandel som har mest deltidsarbeid. Og i begge bransjer er det veldig mange kvinner som jobber. Tøft av Siren Eliassen, som sammen med HK i Norge, har tatt kampen for full stilling. Det kan ikke være slik at man blir bedt om å gå ned i stilling når man har fått barn. Det må være mulig å kombinere småbarnsliv med en karriere i varehandel. Gratulerer med seier og lykke til videre 💫

D I A L O G ✨ Dagen brukes til å treffe organisasjoner som er viktig for at vi skal lage politikk som betyr noe i folks liv. I dag står Fagforbundet, Blindeforbundet og Pensjonistforbundet på plakaten. Som eldrepolitisk talsperson setter jeg stor pris på de jevnlige dialogmøtene med Jan Davidsen. Masse nyttig input! Tusen takk 👍🏻

Kvinnehelse på agendaen i Stortinget i dag 💫 Det er uhørt at 77 av landets kommuner i fjor ikke hadde en velfungerende følgetjeneste for kvinner i fødsel. Følge av jordmor er viktig for å gi kvinner som bor langt unna sykehuset en trygg og god fødselsopplevelse. Statsråd Bent Høie ble utfordret på manglene i dagens tilbud i replikkrunden i dag. I forbindelse årets statsbudsjett har Arbeiderpartiet foreslått en tilskuddsordning som sikrer alle jordmødre i kommunene full stilling. Da blir det lettere å ha jordmødre på jobb, som kan rykke ut når kvinner skal av gårde til sykehuset. Bra, ikke sant?

D A G S N Y T T 1 8: Mange kvinner som har spontanabortert opplever at de blir stående uten noen form for oppfølging. Selv om spontanaborter er dagligdags for helsetjenesten, er det alt annet enn dagligdags for den enkelte kvinne og familie som opplever det 💔 Arbeiderpartiet vil ha på plass bedre oppfølgingsrutiner, slik at man får god informasjon og hjelp til oppfølging av psykiske og fysiske reaksjoner på spontantabort. Vi vil at det ryddes i rutiner, slik at man eksempelvis slipper å få innkalling til rutineultralyd etter at man har sponanabortert. Vi vil ha tidlig ultralyd til...

Har professor Bettina Husebø rett i det hun sier i denne artikkelen? Jeg mener vi må lytte til Husebø. Altfor ofte blir det enkelte sykehjem, og de ansatte stående med ansvaret og «skyld» når avvik skjer, og man ikke klarer å levere god nok kvalitet. Eldrebrølet har satt ord på hvordan det kjennes å ha for lite ressurser i eldreomsorgen. Hvor fortvilet de er når ikke er satt i stand til å gi så god pleie som de både vil og skal. Gode nok rammer for eldreomsorgen er et politisk ansvar. Jeg skal kjempe videre for romsligere budsjetter i eldreomsorgen...

Lokalpolitikk: folk som bruker fredagskvelden sin på å forme kommunen de bor i, og påvirke framtida for hele landet. Veldig hyggelig å få være gjest og innleder på Vestby Arbeiderparti sitt årsmøte. En skikkelig bra og engasjert gjeng. Gratulerer til ordfører, og avtroppende partileder, Tom Anders Ludvigsen som tok Vestby til ny valgseier, og valgresultat 6,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Til inspirasjon for oss som jobber nasjonalt 💪🏻 Ønsker nyvalgt partileder Martin Ludvigsen lykke til, og ser frem til godt samarbeid🌹

Vi er ute og besøker folk på arbeidsplassen. Fint å prate uformelt med folk over lunsjen for å høre hva de er opptatt av, både på jobben og i livet. I dag har vi blant annet besøkt Forsvarets verksted på Romerike, Fellesforbundets avd. 189 - Trandum Jern og Metall. Takk for oss 🌹

Laster...
Laster...